Dixi ressurssenter

dixi ressurssenter

Dixi ressurssenter skriver i sin brosjyre

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et
lavterskeltilbud for deg som er utsatt for
seksuelle overgrep, eller kjenner noen som
er utsatt. Vi driver ikke behandling, men tilbyr
hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er
fagutdannet med bred erfaring i feltet.

Ønsker du å komme i kontakt med Dixi ressurssenter kan du gå til deres hjemmeside www.dixi.no