Fritt valg av bistandsadvokat

fritt valg av bistandsadvokat

Mange lurer på om de kan velge den bistandsadvokaten de selv ønsker eller om de må få tildelt en bistandsadvokat. Du kan helt fritt selv velge den bistandsadvokaten du selv ønsker. Så lenge du og den advokaten du selv ønsker er enige om å opprette et klientforhold så er dette uproblematisk. Det man kan møte på som en problemstilling er om du selv må betale for advokatens reiseutgifter dersom du velger en advokat som ikke holder til i ditt distrikt.

Det er mulig at retten aksepterer å oppheve bostedsforbeholdet (ta regningen til advokatens reiseutgifter), men det er også mulig at retten ikke vil gjøre dette. Videre kan det være at advokaten velger ikke å ta betalt for reiseutgiftene sine. Det kan f.eks. være fordi saken er så omfattende at godtgjørelsen totalt sett likevel blir grei.

Det som er viktig er at u kan velge den advokaten du selv ønsker og at du ikke er bundet til å ta den advokaten du har fått tildelt.