Om bistandsadvokaten.com

Om bistandsadvokaten

Bistandsadvokaten.com er en nettside av advokat Christian Wulff Hansen. Jeg er advokat med kontorsted i Mosjøen og er inne i min andre periode som fast bistandsadvokat for Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Jeg har hatt oppdrag som bistandsadvokat i snart 17 år og har lang erfaring med å ivareta offer for kriminelle handlinger.