Hålogaland lagmannsrett – Sak etter straffeloven §299 – Rettssted Bodø

17-18. august 2022 er advokat Christian Wulff Hansen i Hålogaland tingrett i sak etter straffeloven § 299. Saken går over 3 dager i lokalene til lagmannsretten i Bodø.

§ 299.Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a.har seksuell omgang med barn under 14 år,
b.får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c.foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.