Må bistandsadvokaten være med i politiavhør?

bistandsadvokat med i politiavhør

Nei, fornærmede kan velge å stille i avhør alene eller evt. i noen tilfeller med en tillitsperson, men dersom fornærmede krever det så skal bistandsadvokaten møte sammen med fornærmede i avhør, jf Retningslinjer for bistandsadvokater punkt 3.3.