Slik kan samtaler på krisesenter hjelpe barnet

Å bli tatt med til et krisesenter er ofte en dramatisk og vanskelig opplevelse for barn. I slike situasjoner spiller samtaler med en voksen en avgjørende rolle i å hjelpe barnet å forstå hva som skjer og hvorfor de befinner seg der. Gjennom disse samtalene blir situasjonen mer begripelig for barnet, og det får mulighet til å bearbeide opplevelsene og redusere følelsesmessige spenninger.

Samtalene gir barnet muligheten til å utvikle et språk for å uttrykke sine følelser, reaksjoner og behov. Ved å snakke om hva som har skjedd, hjelper du barnet med å sette ord på opplevelsene sine og finne forklaringer på dem. Dette gir barnet verktøy til å fortelle om og reflektere over sine vanskelige opplevelser.

En viktig del av samtalene er å hjelpe barnet med å forstå den «uforståelige volden». Ved å gi barnet større grad av sammenheng og mening i livet, bidrar du til god psykisk helse, både for barn og voksne. Når barnet forstår sine egne reaksjoner i sammenheng med det de har opplevd, oppnår de økt selvinnsikt og selvutvikling. Dette kan også bidra til å redusere stressreaksjoner knyttet til negative opplevelser og minner.

Gjennom samtalene gir du barnet bedre oversikt over situasjonen. Informasjon og forklaringer om hva som har skjedd, samt hva som vil skje videre under og etter oppholdet på krisesenteret, skaper forutsigbarhet for barnet. Dette gir dem en følelse av kontroll i en ellers usikker situasjon.

En viktig aspekt ved samtalene er at barnet får mulighet til å bearbeide opplevelsene og utvikle mer hensiktsmessige strategier for å håndtere negative følelser. Du kan hjelpe barnet med å forstå at de ikke har skyld i det som har skjedd, og gi dem muligheten til å snakke med andre om volden, for eksempel med søsken, den voldsutsatte forelderen og andre voksne. Dette kan redusere følelsen av skam og skyld, og gjøre det enklere for barnet å håndtere utfordringer i hverdagen, som skole og forholdet til venner.

Samtalene på krisesenteret er en verdifull ressurs for barnet, og de spiller en vesentlig rolle i å støtte dem gjennom den vanskelige perioden de går gjennom. Ved å gi barnet rom for å uttrykke seg og hjelpe dem med å bearbeide sine opplevelser, kan du bidra til å gi dem en bedre forståelse av situasjonen og styrke deres evne til å håndtere de følelsesmessige utfordringene de står overfor.