Formøte før tilrettelagt avhør

I reisen mot å sikre en effektiv og rettferdig prosess for avhør av vitner, er formøtet en viktig komponent som ikke kan undervurderes. I dette innlegget vil vi utforske betydningen av formøter, deres mål og hvordan de bidrar til å forme kvaliteten på avhøret.

Formøtet er en forberedende fase som er satt til å foregå før hvert enkelt avhør. Dette er et tidspunkt hvor avhørslederen, sammen med de som skal delta i avhøret, samles for å diskutere og planlegge avhørssituasjonen i detalj. Formøtet er et viktig skritt for å sikre at avhøret blir så grundig og presist som mulig.

Formøtet skal i prinsippet holdes på det stedet der avhøret skal gjennomføres. Men i tilfeller der noen av deltakerne følger avhøret via videooverføring, er det også mulig å gjennomføre formøtet som en telefon- eller videokonferanse. Dette gir fleksibilitet i deltakelsen og muligheten for alle relevante parter å bidra uavhengig av deres fysiske plassering.

Det er imidlertid viktig å påpeke at det er situasjoner der avhøret kan bli gjennomført uten at det har vært et formøte. Dette kan forekomme dersom avhørslederen, etter å ha konsultert med barnehuset eller andre relevante parter, vurderer at et formøte ikke ville forbedre beslutningsgrunnlaget for avhøret. Det kan også være tilfeller der hensynet til vitnet gjør det mest hensiktsmessig å avholde avhøret umiddelbart.