Samrådsmøter før tilrettelagte avhør

I konteksten av tilrettelagte avhør er samrådsmøtet en kritisk fase i prosessen, og det påligger avhørslederen et betydelig ansvar for å sikre at denne fasen blir gjennomført på en adekvat måte. I dette blogginnlegget vil vi utforske betydningen av samrådsmøter, hvilke deltakere som er involvert, og hvordan de kan påvirke utfallet av avhøret.

Samrådsmøtet er en essensiell forberedelsesprosess før hvert avhør. Dette er et tidspunkt hvor nøkkelpersonell samles for å diskutere og planlegge avhøret grundig. En av de sentrale deltakerne i samrådsmøtet er en ansatt fra barnehuset. Deres spesialkompetanse er avgjørende for å sikre at avhøret blir gjennomført på en måte som tar hensyn til vitnets behov og rettigheter.

I tillegg skal vitnets verge, vitnets bistandsadvokat og representanter fra barneverntjenesten eller omsorgstjenesten gis anledning til å delta i samrådsmøtet, med mindre det finnes sterke grunner som tilsier noe annet. Dette gir en bred representasjon av ulike perspektiver og interesser som er knyttet til vitnet.

Det er viktig å merke seg at samrådsmøtet kan gjennomføres på forskjellige måter, inkludert telefon- eller videokonferanse. Dette gir fleksibilitet og muligheter for deltakelse selv om fysiske avstander er en utfordring.

Det er likevel situasjoner der det er akseptabelt å avvike fra kravet om samrådsmøte. Dersom avhørslederen, etter å ha konsultert med barnehuset, mener at samrådsmøtet ikke vil gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvordan avhøret bør gjennomføres, eller at det er nødvendig av hensyn til vitnet å avholde avhøret umiddelbart, kan samrådsmøtet bli fraværende.