Kjønnsbasert vold: En påvirkning på alle

Kjønnsbasert vold er en mørk sky som kaster sin skygge over flere liv enn man kanskje tror. Det berører ikke bare de som direkte utsettes for vold, men også en bredere krets som inkluderer barn, familie, venner og kolleger. Det er en skadelig voldsspiral som har en dyptgripende innvirkning på samfunnet som helhet.

Barn som vokser opp i familier der kvinner utsettes for vold, blir selv ofre, selv om de kanskje ikke lider fysisk, lider de alltid psykisk. Disse barna er vitne til volden og kan danne inntrykk av at slik oppførsel er berettiget eller ‘normal’. Med andre ord internaliserer de voldelige normer. De blir også oppdratt i en kultur av vold som kan påvirke deres selvutvikling og evne til å fungere i samfunnet.

Kjønnsbasert vold skaper en giftig kultur som kan spres som ringer i vannet. Den påvirker ikke bare de som direkte er involvert, men også de som er rundt dem. Familie, venner og kolleger blir indirekte påvirket av voldens ødeleggende konsekvenser. Dette kan føre til en sammenbrudd av sosiale bånd og en svekkelse av samfunnets vev.