Hva er seksuell omgang?

Seksuell omgang er en juridisk term som omfatter ulike former for fysisk kontakt av seksuell karakter. Dette kan inkludere samleie, penetrering med gjenstander i kjønnsorganer eller anus, oral seksuell kontakt, samt manuell stimulering av kjønnsorganer.

Det er viktig å understreke at handlinger som seksuell omgang med noen under 16 år er straffbare, uavhengig av samtykke.

Forståelsen av hva som utgjør seksuell omgang, samt de juridiske konsekvensene av slike handlinger, er avgjørende for å sikre beskyttelse av sårbare grupper og håndhevelse av lovverket. Det er derfor viktig å ha kjennskap til lovgivningen og å respektere de fastsatte grensene for seksuell atferd.