Hvordan forberede seg på å møte overgriperen i rettssalen?

Hvordan forberede seg på å møte overgriperen i rettssalen? bistandsadvokaten

Å være fornærmet i en straffesak kan være en svært vanskelig og traumatisk opplevelse. Å måtte se overgriperen eller tiltalte igjen kan være særlig utfordrende. Det er derfor viktig å forberede seg på best mulig måte før man møter i retten. Her er fem gode råd og tips som kan hjelpe deg som fornærmet å takle denne situasjonen:

 1. Få støtte fra en pålitelig person: Å ha noen du stoler på til å støtte deg kan være veldig nyttig. Finn en venn, familiemedlem eller en profesjonell hjelper som kan være til stede under rettssaken og støtte deg gjennom hele prosessen.
 2. Vær godt forberedt: Sørg for å være godt forberedt før du går inn i rettssalen. Ta deg tid til å gjennomgå all dokumentasjon og vitneutsagn, og vær klar over hva som kan skje i løpet av rettssaken. Det kan også være lurt å øve på hva du skal si i retten, slik at du føler deg mer selvsikker når du vitner.
 3. Vær ærlig og tydelig i din forklaring: Det er viktig å være ærlig og tydelig når du vitner i retten. Forsøk å holde deg til fakta, og unngå å overdrive eller underdrive det som skjedde. Si akkurat hva du husker og hva du følte da overgrepet skjedde.
 4. Ta vare på deg selv: Å vitne i retten kan være veldig belastende, så det er viktig å ta vare på deg selv både fysisk og mentalt. Sørg for å få nok søvn, spis sunn mat og prøv å unngå stressende situasjoner i tiden før rettssaken. Det kan også være lurt å planlegge noe hyggelig å gjøre etter at rettssaken er over.
 5. Husk at du har rett til å føle deg trygg: Det er viktig å huske at du har rett til å føle deg trygg i rettssalen. Hvis du føler deg truet eller utrygg, bør du si ifra til dommeren eller aktor. Du kan også be om å få forlate rettssalen når tiltalte skal vitne eller når det blir vist bevis som kan være traumatiserende for deg.

Å være fornærmet i en straffesak kan være en utfordrende og traumatisk opplevelse, men med riktig forberedelse og støtte kan du takle det på en god måte. Ta deg tid til å forberede deg og sørg for å ta vare på deg selv både fysisk og mentalt. Husk at du har rett til å føle deg trygg, og ikke nøl med å be om hjelp og støtte hvis du trenger det.


Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Fem gode tips/råd for hvordan en fornærmet i en straffesak bør forberede seg på å møte i retten

Fem gode tips/råd for hvordan en fornærmet i en straffesak bør forberede seg på å møte i retten - bistandsadvokater

Her er fem gode tips/råd for hvordan en fornærmet i en straffesak bør forberede seg på å møte i retten:

 1. Forbered deg på å gjenoppleve hendelsen: Mange fornærmede opplever det som vanskelig og ubehagelig å måtte gjenfortelle det som skjedde. Det kan være lurt å forberede seg mentalt på å måtte gjenoppleve hendelsen og å snakke om den i detalj.
 2. Få oversikt over saken: Det kan være lurt å sette seg inn i saken og hva som vil skje i retten. Snakk med advokaten din eller kontakt retten for å få informasjon om når og hvor rettssaken vil finne sted, hvem som vil være til stede og hva som forventes av deg som vitne.
 3. Øv deg på å vitne: Øv deg på å svare på spørsmål fra aktor og forsvarer, slik at du føler deg trygg og forberedt når du møter i retten. Tenk gjennom hva du vil si på forhånd og skriv gjerne ned notater som kan hjelpe deg å huske viktige punkter.
 4. Ta vare på deg selv: Det kan være en belastning å delta i en rettssak, så det er viktig å ta vare på seg selv både før og etter rettssaken. Finn på noe som kan avlede tankene dine og gi deg en pause fra det som skjer i retten.
 5. Husk at du har rettigheter: Som fornærmet har du rettigheter i straffesaken, og det er viktig å være klar over hva disse er. Snakk med advokaten din eller ta kontakt med retten for å få informasjon om dine rettigheter som fornærmet i saken.

Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Forberedelse til hovedforhandling: Kontakt med aktor

Forberedelse til hovedforhandling: Kontakt med aktor bistandsadvokater

Når man som fornærmet eller etterlatt skal møte i en hovedforhandling, kan det være naturlig å ønske en samtale med aktor på forhånd. Dette kan skyldes behov for å få oversikt over hva som vil skje i retten, hvilke spørsmål som vil bli stilt og lignende. Det kan også være et ønske om å kunne gi en personlig fremstilling av saken eller å bli sett som mer enn bare et saksnummer.

Mange har imidlertid opplevd at slike ønsker om kontakt med aktor har blitt avvist, da det hevdes å stride mot aktors objektivitetsplikt. Dette kan være frustrerende for de som ønsker å ha en samtale med aktor før hovedforhandlingen.

En undersøkelse viser at for de fleste vil ikke behovet for en samtale med aktor tilfredsstilles på samme måte om man får snakke med en annen person i påtalemyndigheten. Dette skyldes blant annet at man ønsker personlig kontakt med den som oppfattes å skulle representere en, og at det kan være belastende å måtte utlevere sin personlige historie gjentatte ganger til forskjellige mennesker.

Likevel finnes det eksempler på personer som har hatt gode erfaringer med å ha en samtale med aktor på forhånd.

Det er viktig å huske at det er opp til hver enkelt aktor å avgjøre om han eller hun ønsker å ha en samtale med fornærmede eller etterlatte før hovedforhandlingen. Dette kan avhenge av flere faktorer, som hvor omfattende saken er og hvor tett hovedforhandlingen ligger i tid. Aktor vil uansett ha en objektivitetsplikt og må sørge for å ivareta sakens interesser på en nøytral måte.

For de som ikke får mulighet til å ha en samtale med aktor på forhånd, kan det være nyttig å ha kontakt med fornærmede- eller bistandsadvokat. Disse advokatene kan gi informasjon om hva som vil skje i retten og hva som forventes av fornærmede eller etterlatte under hovedforhandlingen.

Har du behov for hjelp fra bistandsadvokat? kontakt advokat Christian Wulff Hansen:

Hvordan sitter deltakerne i en straffesak?

Hvordan sitter deltakerne i en straffesak? bistandsADVOKAT

I en straffesak i Norge sitter deltakerne vanligvis på følgende måte i retten:

 1. Dommer: Dommeren sitter vanligvis i midten, bak en hevet plattform. Dommeren leder rettssaken og avgjør hvilke bevis som skal presenteres. Det vil i straffesaker også være meddommere som sitter på hver sin side av dommeren.
 2. Aktor: Aktor sitter vanligvis til venstre for dommeren, og har ansvaret for å representere påtalemyndigheten i rettssaken. Aktor presenterer bevisene for retten og argumenterer for hvorfor den anklagede skal dømmes.
 3. Forsvarer: Forsvarer sitter vanligvis til høyre for dommeren og representerer den anklagede i rettssaken. Forsvarer argumenterer for at den anklagede er uskyldig og forsvarer deres rettigheter.
 4. Bistandsadvokat. Bistandsadvokaten sitter vanligvis på høyre side av aktor med sin klient/fornærmede ved sin høyre side. Noen ganger sitter bistandsadvokat og fornærmede på egne plasser bak aktor eller lengre bak i salen. Ettersom bistandsadvokatordningen er nyere enn mange rettssaler blir det noen kreative løsninger på dette.
 5. Tiltalte: Den tiltalte sitter vanligvis ved siden av forsvareren på høyre side av dommeren og er den personen som er anklaget for kriminelle lovbrudd.
 6. Vitner: Vitner kan bli kalt til å vitne i retten, og sitter vanligvis på et vitnebenk foran dommeren. De blir spurt om å gi sin vitneforklaring og svarer på spørsmål fra både aktor og forsvarer. I tillegg kan bistandsadvokat stille spørsmål.

6. mars og 7. mars er bistandsadvokat Christian Wulff Hansen i Helgeland tingrett i sak etter straffeloven

bistandsadvokat i retten i mosjøen helgeland tingrett

Som bistandsadvokat har jeg nettopp tilbrakt de siste to dagene i Helgeland tingrett og representert en fornærmet part i en straffesak. Å være bistandsadvokat er en viktig rolle i rettssystemet, og det gir meg muligheten til å ivareta og beskytte fornærmedes rettigheter i en ellers vanskelig situasjon.

Det er viktig å forstå at det å være offer for en kriminell handling kan være en traumatisk opplevelse, og det kan være vanskelig for offeret å navigere i rettssystemet alene. Som bistandsadvokat er jeg der for å støtte og veilede min klient gjennom hele prosessen og sikre at deres rettigheter og behov blir ivaretatt.

En av de viktigste rollene jeg har som bistandsadvokat er å sikre at fornærmede har en stemme i retten. Mange ganger kan det være vanskelig for en fornærmet person å uttrykke seg klart og tydelig, spesielt når de blir konfrontert med en overgriper. Jeg er der for å tale på vegne av min klient, og sørge for at deres historie og perspektiv blir hørt.

En annen viktig rolle jeg har som bistandsadvokat er å hjelpe min klient med å forstå og navigere i rettssystemet. Prosessen kan være kompleks og forvirrende, spesielt for noen som ikke har noen erfaring med det. Som bistandsadvokat er jeg der for å forklare alle trinnene i rettsprosessen og sikre at min klient er klar over hva som skjer og hva de kan forvente.

Jeg tror at det er viktig for alle fornærmede parter å ha en bistandsadvokat med seg i retten. Å ha en advokat på deres side vil hjelpe dem med å føle seg støttet og beskyttet, og det vil også hjelpe dem med å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt på en riktig måte.

I min erfaring har jeg sett hvor viktig rollen som bistandsadvokat kan være i en rettssak. Det kan gi en trygghet til fornærmede part at noen er der for å representere og støtte dem gjennom hele prosessen. Dette er spesielt viktig i saker der overgriperen har en advokat, og fornærmede ellers ville ha vært alene i rettssalen.

Til slutt vil jeg bare understreke at rollen som bistandsadvokat er en viktig del av rettssystemet, og det er viktig at alle fornærmede parter har tilgang til denne støtten hvis de trenger det. Jeg føler meg privilegert og takknemlig for å ha muligheten til å være en del av denne prosessen og bidra til å ivareta fornærmedes rettigheter.

Fornærmedes rett til å være tilstede i rettsmøter

Fornærmedes rett til å være tilstede i rettsmøter

Retten til å være til stede i rettsmøter er en viktig del av rettssikkerheten, både for den som er anklaget og for fornærmede eller etterlatte. I straffeprosessloven er det fastsatt at fornærmede og etterlatte har rett til å være til stede i alle rettsmøter, med visse begrensninger som gjelder etter §§ 245 og 284. Dette gir en mulighet for disse personene til å følge saken og se hvordan rettssaken utfolder seg.

En av begrensningene i retten til å være til stede i rettsmøter gjelder når vitneforklaringer skal skje for stengte dører med bare partene til stede og under pålegg om taushetsplikt. Dette betyr at selv om retten kan bestemme at rettsmøtet skal være lukket, har fornærmede og etterlatte fortsatt rett til å være til stede.

Hvis antallet fornærmede og etterlatte er så stort at det vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller vil måtte skje i lokale som ellers ikke er egnet, kan retten bestemme at deltakelse skal skje ved fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på et nærmere angitt sted. Dette gir personer som bor langt unna eller av andre årsaker ikke kan delta i rettsmøtet fysisk, mulighet til å delta likevel.

Før retten beslutter at deltakelse skal skje ved fjernmøte eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring, må de fornærmede og etterlatte, eller deres representanter, og forsvareren gis anledning til å uttale seg. Dette sikrer at alle parter har hatt mulighet til å uttale seg før beslutningen fattes.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføring av deltakelse som nevnt i første punktum. Dette gir mulighet for å tilpasse reglene etter behov og utvikling i teknologi og samfunn.

Det er viktig å merke seg at rettens beslutning om deltakelse via fjernmøte eller lyd- og bildeoverføring ikke kan ankes eller brukes som ankegrunn. Dette betyr at avgjørelsen som tas, må respekteres og etterleves.

Retten til å være til stede i rettsmøter er en grunnleggende rettighet som bidrar til rettssikkerheten for alle parter i en sak. Lovbestemmelsen gir fornærmede og etterlatte mulighet til å følge rettssaken på en trygg og sikker måte, selv om de ikke kan delta fysisk i rettsmøtet.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet:

Hvem er aktørene i en straffesak?

Aktørene i en straffesak kan variere avhengig av land og jurisdiksjon, men vanligvis inkluderer de følgende:

 1. Påtalemyndigheten: Påtalemyndigheten er ansvarlig for å representere staten og presentere bevisene i saken. I en straffesak vil påtalemyndigheten være representert ved en aktor.
 2. Forsvarer: Forsvarer representerer den anklagede og forsvarer deres interesser i retten. Forsvareren kan enten være en advokat som er ansatt av den anklagede, eller en offentlig tilsatt forsvarer.
 3. Dommer: Dommeren leder rettssaken og avgjør om bevisene er relevante og admissible. Dommeren avgjør også på straffeutmåling dersom domfellelse blir gjort.
 4. Vitner: Vitner kan bli kalt til å vitne om hva de så eller hørte i forbindelse med saken.
 5. Jury: I noen jurisdiksjoner kan en jury bli satt for å bestemme skyld eller uskyld og noen ganger også straffeutmåling.

Det er også mulig at det kan være andre aktører som eksperter, tolker, og andre fagpersoner, som kan være involvert i en straffesak.

Bistandsadvokaten legitimerer sin egen rolle i retten

bistandsadvokatens rolle

En bistandsadvokat har som regel en todelt rolle. En rolle er å ivareta fornærmede sine behov for informasjon om saken. En annen rolle er å fremme et eventuelt erstatningskrav. Erstatningskravet tillates behandlet sammen med straffesaken.

I retten vil aktørene ikke se stort til den rollen bistandsadvokaten har hatt utenfor retten mht å være en støtte for fornærmede. I retten vil aktor og forsvarer sammen med dommerne i saken som regel være pådrivere for å få kartlagt faktum. Det som ofte gjenstår for en bistandsadvokat i retten er derfor å få frem momenter som omhandler utmålingen av erstatningssummen. Når det gjelder oppreisning vil summen noen ganger være normert, altså satt av praksis uavhengig av det konkrete faktum. Det gjør at bistandsadvokaten strengt tatt ikke har behov for å stille særlige med spørsmål.

Det kan selvfølgelig være en strategi bak flere spørsmål også i saker med normert erstatning for å se om man bør fravike normen. Enkelte bistandsadvokater stiller derimot en god del spørsmål knyttet til skyldspørsmålet og hva som faktisk har skjedd. I de fleste tilfeller vil aktor og forsvarer sammen med dommer få faktum tilstrekkelig frem. Bare en sjelden gang kan man legge til grunn at aktor gjør en såpass svak jobb at det er akseptabelt at bistandsadvokaten tar over en del av de temaene som tillegger aktor vanligvis å fremdrive.

Selv om bistandsadvokaten ikke spiller en så stor rolle i rettssalen som utenfor den, er det likevel viktig å ha en bistandsadvokat på plass hvis du har vært utsatt for en forbrytelse. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å forstå prosessen og hva som skjer i saken din. De kan også gi deg råd om hvilke rettigheter du har som fornærmet, og hvordan du kan beskytte deg selv mot videre overgrep.

I tillegg kan bistandsadvokaten hjelpe deg med å fremme et erstatningskrav, som kan dekke økonomiske tap som følge av forbrytelsen, som for eksempel tap av inntekt eller helsekostnader. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å fremme et oppreisningskrav, som kan gi deg økonomisk kompensasjon for den smerten og lidelsen som forbrytelsen har forårsaket.

Selv om det ikke alltid er behov for bistandsadvokaten å stille særlige spørsmål i retten, kan det likevel være nyttig å ha dem til stede. De kan følge med på saken og stille spørsmål hvis det er nødvendig. Det kan også gi en ekstra trygghet for fornærmede å ha en bistandsadvokat til stede i rettssalen.

For å oppsummere, er en bistandsadvokat en viktig ressurs for fornærmede i en straffesak. De kan hjelpe deg med å forstå prosessen og hva som skjer i saken din, og de kan også hjelpe deg med å fremme et erstatningskrav og et oppreisningskrav. Selv om de kanskje ikke spiller en like stor rolle i rettssalen som utenfor den, kan det likevel være nyttig å ha dem til stede for å gi en ekstra trygghet og støtte for fornærmede.

Hvor sitter man i en straffesak med bistandsadvokat?

hvor i retten sitter fornærmede

Dette er en oversikt som viser hvor de forskjellige aktørene i en straffesak sitter ved en behandling i domstolen. Det er altså slik at den som er fornærmet og har bistandsadvokat sitter til høyre for sin bistandsadvokat som som regel sitter på samme benkrekke som aktor (politiadvokat/statsadvokat.) Tiltalte sitter ved sin advokat på andre siden av rommet. Dommerne sitter fremme og antall dommere vil komme an på om man er i tingretten eller lagmannsretten og alvoret i saken. Noen sakstyper gjør at det er flere dommere. Når man skal forklare seg så sitter man i en boks midt på gulvet.


Hvis du har behov for bistandsadvokat kan du ta kontakt her: