NOK Nordland

hjelp når opplevd overgrep NOK

Overgrep kan være en av de mest traumatiske opplevelsene en person kan gå gjennom. Det kan være vanskelig å finne veien ut av følelsene av skyld, skam og sorg som ofte følger med. Det er viktig å huske at man ikke er alene, og at det finnes støtte og hjelp å få. En av de beste måtene å finne denne hjelpen på, er å kontakte stiftelsen NOK nordland.

NOK.-senteret er en organisasjon som tilbyr gratis og lavterskel hjelp til alle som har opplevd seksuelle overgrep og deres pårørende. De tilbyr også veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og andre fagpersoner som trenger kunnskap om seksuelle overgrep. Dette hjelpetilbudet kan være svært verdifullt for personer som har opplevd overgrep, da det kan bidra til å finne en måte å leve med det som har skjedd.

Det er viktig å merke seg at alle brukere av NOK-senteret skal møtes med respekt og likeverd. De ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for hjelp, og de tilbyr tilrettelegging, tolk og andre tilpassede tilbud. Du kan også være anonym når du kontakter dem, og de har taushetsplikt.

Det finnes mange gode grunner til å kontakte NOK-senteret hvis du har opplevd seksuelle overgrep. For det første kan de tilby faglig kompetent hjelp og støtte, noe som kan være avgjørende for å bearbeide det som har hendt og rydde opp i det som er vanskelig. For det andre kan de tilby et trygt og konfidensielt miljø, der du kan føle deg sett og hørt. Dette kan være spesielt viktig hvis du har slitt med å finne noen å snakke med om det som har skjedd.

Hvis du trenger mer informasjon om NOK-senteret, kan du besøke nettsiden deres eller kontakte dem via telefon eller e-post. De tilbyr også flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep på dinutvei.no. Det er aldri for sent å søke hjelp, og NOK-senteret kan være en god start på veien mot helbredelse og gjenoppretting etter seksuelle overgrep.

Telefon
75 17 30 50

E-post
post@noknordland.no

Stiftelser og organisasjoner som jobber for å hjelpe voldsofre og gi dem støtte i vanskelige situasjoner.

Stiftelser og organisasjoner som jobber for å hjelpe voldsofre og gi dem støtte i vanskelige situasjoner. bistandsadvokat christian wulff hansen i Mosjøen

I Norge finnes det en rekke stiftelser og organisasjoner som jobber for å hjelpe voldsofre og gi dem støtte i vanskelige situasjoner. Her er en liste over noen av disse stiftelsene, sammen med en kort beskrivelse av deres arbeid og en link til deres nettsted:

  1. Stine Sofies Stiftelse – Stiftelsen ble opprettet etter drapet på Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i 2000. Stiftelsens mål er å jobbe for et samfunn uten vold mot barn. De tilbyr støtte og hjelp til familier som har opplevd vold og overgrep. Nettside: https://www.stinesofiesstiftelse.no/
  2. DIXI – ressurssenter for voldtatte – DIXI er en stiftelse som arbeider for å hjelpe kvinner som har blitt utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. De tilbyr blant annet rådgivning, juridisk hjelp og krisesenter. Nettside: https://www.dixi.no/
  3. Landsforeningen for voldsofre – LFV er en organisasjon som arbeider for å hjelpe voldsofre og deres pårørende. De tilbyr blant annet støttegrupper, rådgivning og juridisk hjelp. Nettside: https://www.voldsoffer.no/
  4. Krisesentersekretariatet – Krisesentersekretariatet arbeider for å styrke og utvikle krisesentrene i Norge. De tilbyr blant annet kompetanseheving, nettverksbygging og samarbeid med andre organisasjoner. Nettside: https://www.krisesenter.no/
  5. Alternativ til Vold – ATV arbeider for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. De tilbyr blant annet kurs og behandling for voldsutøvere, rådgivning og hjelp til ofre og deres pårørende. Nettside: https://atv-stiftelsen.no/
  6. Rosa Kompetanse – Rosa Kompetanse arbeider for å forebygge og bekjempe vold og trakassering i LHBTIQ+ miljøer. De tilbyr blant annet opplæring og rådgivning til organisasjoner og offentlige instanser. Nettside: https://www.rosakompetanse.no/
  7. Støttesenter mot incest Oslo – Støttesenteret er et lavterskeltilbud for voksne som har opplevd incest eller seksuelle overgrep i barndommen. De tilbyr blant annet samtaleterapi og gruppeterapi. Nettside: https://www.incestsenteret.no/
  8. NORCE – Norce er en forskningsstiftelse som arbeider for å fremme kunnskap om vold og overgrep. De utfører blant annet forskning, undervisning og formidling av kunnskap. Nettside: https://www.norce.no/