Litt sint – Sinnemestring for foreldre

bistandsadvokat Litt sint - Sinnemestring for foreldre

Å være forelder kan være en utfordrende oppgave. Du vil alltid det beste for barnet ditt, men det kan være vanskelig å takle situasjoner når du blir sint eller frustrert. Det kan være et naturlig instinkt å rope eller ta tak i barnet ditt når du føler at ting går ut av kontroll, men dette kan føre til en dårligere relasjon mellom deg og barnet ditt.

Derfor er det flott at det finnes tjenester som Litt Sint, som tilbyr materiell for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Å være i stand til å regulere sine egne følelser og reaksjoner er en viktig ferdighet, spesielt når du har med barn å gjøre.

Spesialisten Steinar Sunde har gitt noen gode råd som kan hjelpe deg når du kjenner at sinnet begynner å koke:

  1. Ta ansvar

Det kan være vanskelig å forlate en situasjon som gjør deg sint eller frustrert, men noen ganger er det det beste alternativet. Ved å ta ansvar og forlate situasjonen kan du unngå å si eller gjøre noe du senere vil angre på.

  1. Husk at det er normalt

Barn gjør normale ting for alderen sin, selv om det kan virke irriterende eller frustrerende for deg som voksen. Prøv å minne deg selv på dette når du kjenner at du blir sint eller frustrert.

  1. Snakk med barnet

Når du har roet deg ned, kan du gå tilbake til barnet og snakke med det på en konstruktiv måte. Prøv å bruke en rolig stemme og forklar hva som skjedde, og hvordan du følte deg. Hør også på hva barnet har å si.

  1. Du er rollemodell

Som forelder er du en viktig rollemodell for barnet ditt. Prøv å være bevisst på hvordan du snakker til barnet ditt og hvordan du uttrykker deg når du er sint eller frustrert. Hvis du ønsker at barnet ditt skal snakke til deg på en respektfull måte, må du også gjøre det samme.

Å jobbe med sinnemestring kan være en lang prosess, men det er en viktig ferdighet som vil hjelpe deg og barnet ditt i lang tid fremover. Ved å bruke verktøyene som tilbys av tjenester som Litt Sint, kan du lære å håndtere sinne og frustrasjon på en konstruktiv måte, og bygge en bedre relasjon med barnet ditt.

Hvordan påvirker graviditet og morskap interaksjonen i partnervold?

strafferammer for voldtekt, alvorlige forbrytelser, voldtektsofre, økt anmeldelsestilbøyelighet, seksuelle overgrep, politiets prioritering, skam og skyld, kjønnsfordeling, voldtektssaker, lovgivningens utvikling, samfunnets holdninger, økt bevissthet, åpenhet og forståelse, rettferdighet, voldtektens konsekvenser, seksuallovbrudd, Høyesteretts praksis, normalstraffenivå, mørketall for voldtekt, voldtekt til samleie, redusert livskvalitet, voldtektsanmeldelser, kvinners rettigheter, menn som siktede, forebygging av voldtekt, lovens forarbeider, voldtektsofferstøtte, krenkelse av integritet, voldtektssiktedes alder, statistikk over voldtekt, samfunnets bevissthet, bekjempelse av seksuelle overgrep

Intim-partner vold (IPV) er et alvorlig samfunnsproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for ofrene, spesielt for kvinner som er gravide eller har barn. Forskning har vist at mødre som opplever IPV, ofte lider av lengre varighet av fysisk, psykologisk og seksuell vold sammenlignet med kvinner som ikke har barn. I tillegg kan volden øke i omfang og faregrad når kvinnen er gravid.

En studie utført av Solveig Karin Bø Vatnar og Stål Bjørkly undersøkte virkningen av morskap og graviditet på interaksjonelle aspekter ved IPV blant kvinner som søker hjelp. Studien avdekket at å ha barn øker risikoen for lengre varighet av IPV, uavhengig av varigheten av partnerskapet. I tillegg viser studien at varigheten av fysisk og psykologisk IPV er den eneste variabelen som øker sannsynligheten for å oppleve vold under graviditet.

Forskerne konkluderer også med at kombinasjoner av hovedkategorier av IPV under graviditet er forskjellige fra når kvinnen ikke er gravid. Mens alle fysiske IPV-variabler var signifikant lavere under graviditet, var kun mortal fare signifikant lavere i hovedkategorien seksuell vold.

Funnene i studien gir viktige innblikk i hvordan morskap og graviditet kan påvirke IPV. Selv om det er behov for ytterligere forskning på feltet, indikerer studien at kvinner som opplever IPV og som er gravide eller har barn, kan ha spesielle behov og bør få økt støtte og hjelp.

Det er viktig å forstå at IPV ikke bare påvirker offeret, men kan også ha langsiktige konsekvenser for barna som er vitne til volden. Derfor er det avgjørende at vi fortsetter å øke bevisstheten om IPV og at vi fortsetter å arbeide for å forebygge og bekjempe denne formen for vold.

Referanse:

Does It Make Any Difference if She Is a Mother?: An Interactional Perspective on Intimate Partner Violence With a Focus on Motherhood and Pregnancy – Solveig Karin Bø Vatnar, Stål Bjørkly, 2010 (sagepub.com)