Press "Enter" to skip to content

Kategori: Nettovergrep mot barn

Si ifra: Overgripere utnytter internett og mobiltjenester for å nå ut til barn og ungdom

Overgripere utnytter internett og mobiltjenester for å nå ut til barn og ungdom, og dessverre ser vi stadig flere tilfeller av dette. Det er derfor viktig å vite hva man skal gjøre hvis man oppdager at noen utsettes for slike overgrep. Politiet i Norge er klare på at de trenger hjelp fra publikum for å kunne stoppe denne typen overgrep. De ønsker tips om alt fra barn som blir lokket til uønskede seksuelle handlinger, til nettsteder som inneholder overgrepsmateriale. Det kan også være tilfeller der barn og ungdommer ikke er sikre på hvem de snakker med på nettet, eller hva vedkommende har i tankene. Mange av oss kan være usikre på om det vi har observert på nettet er alvorlig nok til å rapporteres til politiet. Det er viktig å huske at det er bedre å være føre var enn å la være å si ifra. Det kan være vanskelig å tolke situasjonen selv, og derfor oppfordrer politiet alle til å sende inn tips dersom de er i tvil. Det er politiets jobb å vurdere materialet og bestemme om det skal tas videre eller ikke. Meld fra til politiet hvis du har informasjon om seksuell utnyttelse av barn på internett. Gi oss så mye informasjon som mulig om identiteter, kallenavn og hendelser. Dette kan hjelpe politiet med å danne seg et bilde av personene som er en trussel mot barna, og sette i verk tiltak både på og utenfor internett. Det er vår felles oppgave å beskytte barn og ungdom mot denne typen overgrep. Ved å si ifra til politiet, kan vi gjøre internett til et tryggere sted for alle. Her er en liste over nettsteder hvor du kan rapportere om bekymringer for nettovergrep mot barn og varsle myndighetene: Det er viktig å huske at hvis du har bekymringer om et barn som du tror kan være i fare, må du rapportere det umiddelbart til relevante myndigheter.

Statistikk: Anmeldte lovbrudd i 2021

Det er en trist og skremmende statistikk som viser antall anmeldte lovbrudd i 2021. Det er spesielt bekymringsfullt å se antallet anmeldte voldtekter, overgrep og vold som fortsatt er altfor høyt. Selv om det er positivt å se at antallet anmeldelser øker og at flere ofre tør å stå frem og rapportere, er det fortsatt mye arbeid som må gjøres for å redusere antall slike forbrytelser. Det er viktig å forstå at bak hver av disse tallene er det en person som har opplevd en traumatisk hendelse. Disse ofrene trenger støtte og hjelp for å komme seg gjennom det og komme videre i livet. Det er også viktig at de som utfører disse forbrytelsene blir holdt ansvarlige for sine handlinger og får den straffen de fortjener. Det er spesielt bekymringsfullt å se antallet voldtekter og overgrep, da disse forbrytelsene har en langvarig og ødeleggende effekt på ofrene. Det er viktig at samfunnet arbeider aktivt for å endre holdninger og atferd som bidrar til slike forbrytelser, og at vi gjør mer for å støtte og beskytte ofrene. Det er også viktig å merke seg at ikke alle lovbrudd rapporteres eller anmeldes til politiet, og at det faktiske antallet slike forbrytelser kan være mye høyere enn det som vises i statistikken. Det er derfor viktig at vi fortsetter å arbeide for å øke bevisstheten om dette problemet og for å oppmuntre flere ofre til å stå frem og rapportere. Til slutt er det viktig å huske at vi alle har en rolle å spille i å redusere antallet lovbrudd og støtte ofrene for slike forbrytelser. Ved å være oppmerksomme på vår egen atferd og ved å engasjere oss aktivt i samfunnet, kan vi bidra til å skape en tryggere og mer rettferdig verden for alle.

Voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd er de hovedtypene med flest anmeldelser (2010-2021)

Seksuallovbrudd er en type lovbrudd som omfatter en rekke handlinger og overgrep, og det er stor variasjon i både strafferammer og utmålt straff for disse handlingene. I denne kriminalstatistikken ser vi en brå økning i antallet anmeldelser av seksuallovbrudd etter 2014, som gjelder både grove og mindre grove typer av seksuallovbrudd. Anmeldelsene fordeler seg på ulike hovedtyper av seksuallovbrudd, inkludert voldtekt, annen seksuell omgang, seksuell handling, seksuelt krenkende atferd og uspesifisert seksuallovbrudd. Figur 3 i statistikken (SSB) viser at voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd er de hovedtypene med flest anmeldelser. Det er spesielt bekymringsfullt å se den kraftige økningen i antall anmeldelser av voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd. Voldtekt er en alvorlig forbrytelse og kan ha ødeleggende konsekvenser for offeret. Vi bør ta denne utviklingen på alvor og jobbe for å forebygge og bekjempe seksuallovbrudd i samfunnet vårt. En annen interessant observasjon er at anmeldelsene av seksuelt krenkende atferd har nesten doblet seg etter 2014. Dette kan være et tegn på økt bevissthet og oppmerksomhet rundt dette temaet, men det kan også bety at flere blir utsatt for denne typen overgrep. Vi må fortsette å jobbe for å skape et samfunn der seksuell trakassering og krenkende atferd ikke blir tolerert. Til slutt er det viktig å påpeke at statistikken også viser en økning i anmeldelser av andre hovedtyper av seksuallovbrudd, inkludert seksuell handling og annen seksuell omgang. Selv om disse økningene ikke er like dramatiske som for voldtekt og uspesifiserte seksuallovbrudd, bør vi likevel være oppmerksomme på dem og jobbe for å forebygge alle former for seksuallovbrudd i samfunnet vårt. I sum viser denne statistikken at det er en økning i antall anmeldelser av seksuallovbrudd i Norge, spesielt for grove typer av disse forbrytelsene. Dette er en bekymringsfull trend, og vi bør alle ta ansvar for å bekjempe seksuallovbrudd og skape et samfunn der alle kan føle seg trygge og respektert.