Følg med på etterforskningen

Det er i hovedsak tre grunner til å ha bistandsadvokat.

  1. Gjennom bistandsadvokaten får du innsyn i politiets etterforskning.
  2. Bistandsadvokaten kan fortelle deg hvordan systemet fungerer og veilede deg gjennom prosessen.
  3. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg å fremme et erstatningskrav.

Innsyn i politiets etterforskning får du som regel bare ved å ha en bistandsadvokat. Noen politistasjoner vil la deg komme til dem for å gjennomgå dokumentene i saken, men min erfaring er at dette ikke gjelder alle steder. Det sikreste er derfor at du har en advokat da advokaten har krav på å få tilsendt dokumentene i saken og kan da gi deg innsyn.

Du som fornærmet vil ikke få kopi av dokumentene i saken. Det vil heller ikke siktede/tiltalte i saken. Det er advokatene som oppbevarer dokumentene.

Advokaten får ikke regelmessige oppdateringer fra politiet. Det er ikke slik at når et vitne er avhørt så sendes avhøret automatisk til bistandsadvokaten. Bistandsadvokaten må selv med jevne mellomrom ta kontakt med politiet for å høre om det har kommet nye dokumenter og be om at disse oversendes.