Kontakt bistandsadvokat

Ønsker du hjelp i en sak hvor du har blitt utsatt for en kriminell handling? Jeg kan hjelpe deg med innsyn i straffesaksdokumenter, krever erstatning i en straffesak og søke om voldsoffererstatning. I de fleste saker er det slik at staten vil betale for min advokathjelp. Lurer du på om du har en slik sak? ta kontakt ved å bruke skjemaet eller ring på 751 75 800.