Krev erstatning

Hvis du har blitt utsatt for en kriminell handling kan det være at du har krav på en eller flere typer erstatning. På denne siden vil jeg gjennomgå de erstatningene som kan være aktuelle. (Denne siden er under utvikling og mer informasjon vil komme)

Oppreisningserstatning

Menerstatning

Erstatning for tapt forsørger

Erstatning for økonomisk tap