Krev erstatning

Har du blitt utsatt for en kriminell handling, har du rett til å kreve erstatning for skaden som har blitt påført deg. Det kan være mange forskjellige typer skader, både fysiske og psykiske. Uansett hva slags skade du har lidd, kan du ha krav på erstatning.

Oppreisningserstatning

En oppreisningserstatning er en erstatning som skal dekke den tort og svie som offeret har lidd som følge av en kriminell handling. Dette kan være alt fra smerter og lidelser, til psykiske problemer og andre belastninger. Det er viktig å merke seg at det ikke er alle som har krav på oppreisningserstatning, men kun de som har lidd en alvorlig skade.

Menerstatning

En menerstatning er en erstatning som skal dekke tapet av evnen til å utføre arbeid eller annen inntektsbringende virksomhet som følge av en kriminell handling. Dette kan være alt fra en midlertidig til en permanent skade som påvirker arbeidsevnen.

Erstatning for tapt forsørger

Dersom du har mistet en forsørger som følge av en kriminell handling, kan du ha krav på erstatning for tapt forsørger. Dette gjelder både ektefelle, samboer og foreldre. Erstatningen skal dekke tapet av den økonomiske støtten som forsørgeren ville ha gitt deg og din familie.

Erstatning for økonomisk tap

Dersom du har lidd økonomisk tap som følge av en kriminell handling, kan du ha krav på erstatning for dette. Dette kan være alt fra tap av inntekt til utgifter til behandling og reisekostnader. Det er viktig å merke seg at erstatning for økonomisk tap kun kan kreves dersom tapet ikke kan dekkes på annen måte, for eksempel gjennom forsikring.

Det er viktig å merke seg at det kan være en komplisert prosess å kreve erstatning etter en kriminell handling. Det er derfor viktig å søke hjelp fra en advokat eller et offerstøttesenter for å få veiledning og bistand gjennom prosessen. Vær også oppmerksom på at det kan være frister for å kreve erstatning, så det er viktig å handle raskt.

I sum kan det være flere typer erstatning du kan kreve etter å ha blitt utsatt for en kriminell handling. Det er viktig å huske på at du har rettigheter og at det finnes hjelp å få gjennom hele prosessen med å kreve erstatning.