Avslutning av bistandsadvokatoppdraget

overgrepsutsattes valg av bistandsadvokat - wulff

Som bistandsadvokat er det viktig å ha god kjennskap til de forskjellige oppgavene man har ansvar for i sitt arbeid. En av disse oppgavene er å fullføre oppdraget for klienten, med mindre klienten ønsker at advokaten skal fratre eller det oppstår en situasjon som beskrevet i Regler for god advokatskikk pkt 3.1.6.

Når det nærmer seg avslutningen av oppdraget, er det viktig at bistandsadvokaten går gjennom alle nødvendige punkter med klienten. Dette inkluderer å gjøre klienten kjent med eventuelle rettigheter og plikter som oppstår i forbindelse med avslutningen av oppdraget.

Dersom bistandsadvokaten trekker seg fra oppdraget uten etter klientens ønske, er det viktig at advokatens fratreden skjer på en slik måte at det ikke er til skade for klienten. Dette kan inkludere å gi klienten tilstrekkelig varsel, samt å gi klienten informasjon om eventuelle konsekvenser som følge av advokatens fratreden.

En annen viktig oppgave for bistandsadvokaten i forbindelse med avslutningen av oppdraget er å sikre at alle nødvendige dokumenter og informasjon blir overlevert til klienten på en ryddig og oversiktlig måte. Dette kan inkludere å gi klienten informasjon om videre prosess og eventuelle rettigheter som følger av avslutningen av oppdraget.

Avslutningsvis er det viktig at bistandsadvokaten fullfører oppdraget for klienten på en profesjonell og forsvarlig måte. Dette innebærer å ivareta klientens interesser på en best mulig måte gjennom hele prosessen, og å sikre en god og ryddig avslutning på oppdraget.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: