Press "Enter" to skip to content

Stikkord: advokat straff voldsoffer

Retningslinjer for bistandsadvokater

Disse retningslinjene er en utdypning av regler for god advokatskikk. Advokatforeningen legger til grunn at medlemmer i Advokatforeningen som er bistandsadvokater følger disse retningslinjene. Retningslinjene for god advokatskikk finner du her: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/regler-og-retningslinjer/retningslinjer-for-bistandsadvokater/ Eksempler på noen av retningslinjene er: «Ved kontakt med barn under 18 år må det utvises særlig varsomhet. Barnets verge bør kontaktes først.» «Klientens samtykke bør i alminnelighet innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg om saken, med mindre hensynet til klienten nødvendiggjør at bistandsadvokaten…