Press "Enter" to skip to content

Stikkord: anmeldelse av straffbare forhold

Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse

Bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse av straffbare forhold er viktig for å sikre fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Bistandsadvokaten skal først og fremst bistå klienten ved vurdering av om et forhold bør anmeldes til politiet. Dette innebærer å gi klienten informasjon om rettighetene ved anmeldelse og konsekvensene av falsk anmeldelse. Videre er bistandsadvokaten ansvarlig for å gi klienten råd og veiledning om hva en anmeldelse vil innebære. Dette kan inkludere informasjon om avhør, bevissikring, vitneavhør, muligheten for…