Press "Enter" to skip to content

Stikkord: Betydningen av at straffesaken blir oppklart

Betydningen av at straffesaken blir oppklart

Oppklaring av en straffesak er av stor betydning for de berørte partene, spesielt for fornærmede og etterlatte. De ønsker å få klarhet i hva som har skjedd, og ønsker at saken skal bli oppklart så grundig som mulig. For noen kan oppklaring innebære å finne ut hva som skjedde med en savnet person, eller å avklare om det var en ulykke eller et selvmord. For de etterlatte kan det være spesielt viktig at hendelsesforløpet klarlegges…