Bistandsadvokaten legitimerer sin egen rolle i retten

1 innlegg