Press "Enter" to skip to content

Stikkord: fordel

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som påtar seg oppdrag for en fornærmet i en straffesak. Med fornærmet i denne sammenhengen kan det være noen som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, men det kan også være i andre saker slik som frihetsberøvelse, utsatt for økonomisk kriminalitet osv. Noen bistandsadvokatoppdrag dekkes av det offentlige (oppnevning), mens andre ikke blir dekket. En bistandsadvokat kan ha vervet som fast bistandsadvokat, noe som vil si at dersom den…