Fri rettshjelp: Rett til å få advokatutgifter dekket ved voldsoffererstatningssøknader

bistandsadvokat - Fri rettshjelp: Rett til å få advokatutgifter dekket ved voldsoffererstatningssøknader
bistandsadvokat - Fri rettshjelp: Rett til å få advokatutgifter dekket ved voldsoffererstatningssøknader

Voldsoffererstatningsloven gir rett til erstatning til personer som har vært utsatt for en kriminell handling. Erstatningen kan dekke flere typer skader, inkludert fysiske og psykiske skader, tapt arbeidsfortjeneste, og nødvendige utgifter. En av disse utgiftene er advokatutgifter som påløper i forbindelse med å søke om voldsoffererstatning.

Det kan være overveldende for voldsofre å navigere seg gjennom prosessen med å søke om erstatning. En advokat med spesialisering innenfor voldsoffererstatningsordningen kan bidra til å gjøre prosessen mindre stressende og mer effektiv. Det kan være kostbart å ansette en advokat, men det er viktig å huske på at det finnes en ordning for fri rettshjelp som kan dekke disse utgiftene.

Fri rettshjelp er et offentlig finansiert tilbud til personer som ikke har råd til å betale for en advokat. Statsforvalteren i ditt fylke kan gi en rettshjelpbevilling som dekker utgifter til advokat i forbindelse med søknader om voldsoffererstatning. Denne ordningen er ikke en del av voldsoffererstatningsordningen, men kan likevel gi viktige økonomiske støtte til de som søker erstatning.

Når du søker voldsoffererstatning og ønsker å benytte deg av fri rettshjelp, må du fremdeles velge en advokat som er spesialisert på voldsoffererstatningsordningen. Du må også dokumentere utgiftene i form av en spesifisert timeliste som viser hva advokaten har gjort, hvor lang tid arbeidet tok, og advokatens timesats. Det er viktig å inkludere informasjon om hvor pengene skal utbetales, enten til din konto eller til advokatens konto.

Det er også viktig å merke seg at hvis du har hatt en bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken, så skal advokatutgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen og ikke av voldsoffererstatningsordningen. Hvis du har byttet advokat siden straffesaken, må din nye advokat søke seg oppnevnt som bistandsadvokat når du skal fremme søknad om voldsoffererstatning.

Fri rettshjelp er subsidiær dekning av utgifter etter voldsoffererstatningsloven og forvaltningsloven. Dette betyr at rettshjelpbevillingen anses som foreløpig og at det beløpet som er utbetalt som fri rettshjelp skal tilbakebetales når søkeren tilkjennes erstatning for utgiftene etter voldsoffererstatningsordningen.