Psykologien bak vold og aggresjon

Social Psychology and Neuroscience Lab, psykopater, hevn, husbråk, avhengighet av vold, David Chester, Nathan DeWall, negative følelser, positive følelser, aggresjon, belønningssystemet, Naltrexone, behandling av vold, Emily Lasko, psykopati, Alexandra Martelli, intimpartneraggressjon, Sam West, provos

David Chester, Ph.D., en assistentprofessor ved Institutt for Psykologi i Fakultetet for Humaniora og Vitenskap, har alltid vært drevet av et enkelt spørsmål: Hvorfor søker mennesker å skade andre? Ved Social Psychology and Neuroscience Lab ved VCU, har Chester og hans team i ferd mlansert en rekke studier som tar sikte på å øke vår forståelse av voldelig atferd, og utforsker rollen til hjernen og menneskelig psykologi bak emner som hevn, husbråk, psykopater og mye mer.

Chester, i samarbeid med Nathan DeWall, Ph.D. ved University of Kentucky, har fokusert på om vold faktisk kan være avhengighetsskapende. Og hvis det er tilfelle, kan en avhengighet av aggresjon behandles på samme måte som alkoholisme eller opioidavhengighet?

Tradisjonelt sett forstås vold ofte å være drevet av negative følelser, som sinne eller frykt. For eksempel kan en person bli aggressiv fordi de er rasende på en annen person, eller de er redde for at den andre personen kan skade dem.

Men Chesters laboratorium har vist at positive følelser også spiller en stor rolle i aggressiv atferd. Så aggresjon kan føles godt. Og denne gleden – og den tilknyttede, det vi kaller hedoniske belønning- er en potent motivasjonskraft.

Med andre ord, aggressiv atferd kan forsterkes av positive følelser av makt og dominans. Denne positive sensasjonen, har Chester funnet, fungerer på de samme nevrale kretsene som andre avhengighetsskapende atferd, som kokain, gambling og risikabel seksuell atferd.

Kilde: What is the psychology behind violence and aggression? A new VCU lab aims to find out – VCU News – Virginia Commonwealth University