Om etablering av bistandsadvokatoppdraget

bistandsadvokat i nordland

Når en person blir utsatt for en straffbar handling, har vedkommende rett til å ha en bistandsadvokat i saken. Det er opp til klienten selv å velge hvem som skal representere dem som bistandsadvokat, og det er viktig å huske på at fritt advokatvalg gjelder i slike situasjoner. En advokat kan ikke påta seg et bistandsadvokatoppdrag uten at klienten ber om det direkte, eller dersom det er en anmodning fra klientens verge, en annen advokat eller et kompetent organ, med mindre det er spesifisert i straffeprosessloven kapittel 9a.

Det er ikke tillatt for en advokat å kontakte en fornærmet for å få et bistandsadvokatoppdrag, verken på eget initiativ eller gjennom hjelpeorganisasjoner eller andre personer. Hvis klienten bytter bistandsadvokat, må den nye advokaten informere den forrige advokaten om byttet, og det er mulig å kontakte den tidligere advokaten for informasjon om saken og/eller oppdraget.

En advokat kan ikke ta betalt for å utføre bistandsadvokatoppdraget, og det er opp til advokaten selv å bestemme om de vil ta på seg oppdraget. Imidlertid kan en advokat ikke påta seg bistandsadvokatoppdrag hvis det kan oppstå interessekonflikt i samme sak eller i andre saker med advokatens øvrige klienter eller i forhold til tiltalte. Det samme gjelder nåværende klienter til annen advokat ved det samme kontor. Hvis advokaten er oppnevnt som verge for barnet, kan de heller ikke påta seg bistandsadvokatoppdraget. Advokaten skal vurdere mulige habilitetsproblemer i slike situasjoner, jfr. straffeprosessloven § 106.

Hvis det er mulig at advokaten kan bli ført som vitne i saken, bør de være varsomme med å påta seg et bistandsadvokatoppdrag. Advokaten bør også være varsom med å påta seg oppdraget hvis dette vil føre til vesentlig forsinkelse av saken. Det er også advokatens ansvar å gjøre klienten kjent med reglene om fritt advokatvalg, oppnevning av bistandsadvokat og godtgjøring til bistandsadvokat i nødvendig utstrekning, jfr. straffeprosessloven § 107a flg.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: