Press "Enter" to skip to content

Stikkord: Hva er bistandsadvokatens rolle under etterforskningen?

Hva er bistandsadvokatens rolle under etterforskningen?

Å være offer for en straffbar handling kan være en traumatisk opplevelse, og ofte trenger fornærmede støtte og hjelp i etterkant av hendelsen. En bistandsadvokat kan hjelpe fornærmede gjennom hele prosessen og ivareta deres interesser under etterforskningen. Bistandsadvokatens rolle i etterforskningen inkluderer å være til stede under avhør og å ha innsyn i politidokumenter. Advokaten kan også begjære etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt, og skal holde fornærmede løpende informert om saksgangen. Retten til bistandsadvokat…