Politiets oppgaver

bistandsadvokat politi anmelde en kriminell handling

Politiets hovedoppgave er å sørge for at lovene i samfunnet blir fulgt og at innbyggerne er trygge. Når du opplever en kriminell handling, er det viktig å varsle politiet så snart som mulig. Politiet vil deretter ta tak i saken og etterforske den for å finne ut hva som har skjedd.

En anmeldelse betyr at du melder fra til politiet om at en kriminell handling har skjedd. Anmeldelsen er grunnlaget for at politiet kan starte etterforskningen. Når du anmelder en kriminell handling, vil politiet be deg om å forklare hva som har skjedd så detaljert som mulig. Det er viktig å være ærlig og gi så nøyaktig informasjon som mulig, slik at politiet kan finne bevis og følge opp saken.

Hvis du er under 16 år eller av andre grunner ikke kan møte i retten, vil du kunne bli avhørt gjennom tilrettelagte avhør på barnehuset. Dette er en måte å gi forklaringen din på som kan brukes som bevis i retten uten at du trenger å vitne direkte. Dette kan gjøre det lettere for deg å håndtere saken, spesielt hvis du føler deg utrygg eller nervøs med å vitne.

Det er viktig å huske at politiet ønsker at alle voldtekter og seksuelle overgrep skal anmeldes, selv om de har skjedd tilbake i tid. Dette skyldes at bevisene kan bli ødelagt hvis de ikke blir samlet inn raskt. Det kan også hjelpe politiet med å identifisere gjerningspersonen og hindre at de gjør det igjen.

Hvis du føler deg truet eller redd for gjerningspersonen, kan politiet eller retten gi deg et besøksforbud. Dette betyr at gjerningspersonen ikke kan oppsøke eller kontakte deg, og du kan føle deg tryggere. Hvis gjerningspersonen bryter besøksforbudet, kan de bli straffet med fengselstid eller andre tiltak.

Det er viktig å huske at det å anmelde en kriminell handling kan være en vanskelig og skremmende opplevelse. Men det er også viktig å ta ansvar for din egen sikkerhet og å bidra til å stoppe kriminalitet i samfunnet. Politiet er der for å hjelpe deg, og du kan være trygg på at de vil gjøre alt de kan for å hjelpe deg og andre som opplever kriminalitet.