Hva koster en bistandsadvokat?

Hva koster en bistandsadvokat

I de fleste tilfeller hvor man det blir et tema å engasjere en bistandsadvokat så vil det offentlige ta kostnadene ved at det oppnevnes en bistandsadvokat av tingretten. Det er da helt gratis for fornærmede i straffesaken da det ikke er noen egenandel ved slike oppnevninger. Dersom det er en sakstype hvor det offentlige ikke dekker kostnadene så vil det variere fra advokat til advokat hvilke priser de gir.

De fleste trenger altså ikke å tenke på kostnadene ved å engasjere en bistandsadvokat dersom de er utsatt for relativt alvorlige strafferettslige handlinger. Svaret på hva en bistandsadvokat koster er derfor at i de fleste alvorlige sakene koster det ingenting.

Det er helt korrekt at i de fleste alvorlige sakene, hvor det er behov for en bistandsadvokat, så vil kostnadene være dekket av det offentlige. Dette gjelder særlig i saker hvor fornærmede eller etterlatte har lidd stor skade som følge av den straffbare handlingen, og der det er behov for juridisk bistand for å ivareta deres interesser.

Det er imidlertid noen situasjoner hvor det kan være nødvendig for en privatperson å engasjere en bistandsadvokat på egen regning. Dette kan for eksempel være i saker hvor det ikke er en strafferettslig handling som er begått, men hvor det likevel kan være behov for juridisk bistand. Dette kan for eksempel være i saker om erstatning eller oppreisning etter trafikkulykker eller andre ulykker.

I slike tilfeller vil kostnadene for å engasjere en bistandsadvokat variere fra advokat til advokat, og vil avhenge av sakens kompleksitet og omfang. Det kan derfor være lurt å undersøke ulike advokaters priser før man tar kontakt, slik at man har en oversikt over hva det vil koste å engasjere en bistandsadvokat på egen regning.

Uansett hva saken gjelder, er det viktig å huske på at en bistandsadvokat kan gi verdifull hjelp og støtte til fornærmede eller etterlatte gjennom en vanskelig prosess. Det er derfor viktig å vurdere om man har behov for juridisk bistand, og å ta kontakt med en bistandsadvokat dersom man mener at dette kan være til hjelp.