Hva er viktig når man skal velge bistandsadvokat?

Hva er viktig når man skal velge bistandsadvokat?

Når du har blitt offer for en straffbar handling, kan det være en tøff og traumatisk opplevelse. I slike situasjoner kan det være nyttig å ha en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å håndtere saken din og ivareta dine interesser. Men hvordan velger man en bistandsadvokat?

Det viktigste er å velge en advokat du føler at du kan stole på. En advokat skal ivareta dine interesser, og derfor er det viktig å velge en du føler kan yte god service og hjelpe saken din. En bistandsadvokat skal styrke saken din og være der for deg gjennom hele prosessen. Dette betyr at du bør velge en advokat som er kunnskapsrik, erfaren og engasjert i saken din.

Når du velger en bistandsadvokat, er det også viktig å ta hensyn til kostnadene. Mange advokater tilbyr gratis førstekonsultasjon, og det kan være en god idé å benytte seg av dette tilbudet for å finne en advokat som passer deg og ditt behov. Det er også verdt å merke seg at i enkelte tilfeller kan staten dekke kostnadene for bistandsadvokat, avhengig av sakens art.

Retten til bistandsadvokat avhenger normalt av at forholdet blir anmeldt til politiet. Som offer for en straffbar handling vil du som hovedregel ha krav på bistandsadvokat dersom saken gjelder seksuelt overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, brudd på kontakt- og besøksforbud, eller dersom du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade.

Det kan være en vanskelig avgjørelse å velge en bistandsadvokat, men ved å ta hensyn til ovennevnte faktorer vil du øke sjansene for å finne en advokat som kan hjelpe deg gjennom prosessen på en profesjonell og empatisk måte. Husk at du ikke er alene, og at en bistandsadvokat kan hjelpe deg med å få rettferdighet og kompensasjon for det du har gått gjennom.


Ønsker du kontakt med Bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: