Bistandsadvokatens forhold til media

hvordan skal bistandsadvokaten opptre i avisen eller på tv?

Bistandsadvokatens forhold til media er en viktig og delikat sak. Det er viktig at advokaten orienterer klientene om pressens rolle i straffesaker og forbereder dem på mulig press fra media. Det er også vanlig praksis at klientens samtykke innhentes før bistandsadvokaten uttaler seg om saken. Dette er med mindre hensynet til klienten tilsier at advokaten må uttale seg uten forhåndsgodkjenning. Det er viktig at bistandsadvokaten alltid har klientens interesser i tankene når de uttaler seg til media om saken. Hvis klienten ikke ønsker å bidra til medieomtale, må advokaten respektere dette ønsket.

Det er også viktig å merke seg at bistandsadvokaten ikke skal gi pressen innsyn i eller gi opplysninger fra straffesaksdokumentene uten politiets uttrykkelige samtykke. Dette kan være en utfordring for bistandsadvokaten, spesielt når mediene presser på for å få innsyn i dokumenter eller få kommentarer til saken. Men bistandsadvokaten må alltid være bevisst på klientens rettigheter og sørge for at de ikke blir krenket av mediene.

I sum, bistandsadvokatens forhold til media er en viktig del av jobben deres. De må balansere mellom klientenes rettigheter og ønsker om privatliv og pressens interesse for å dekke saken. Bistandsadvokaten skal alltid ha klientens interesser i tankene og sørge for at deres prosessuelle rettigheter blir ivaretatt.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: