Bistandsadvokatens rolle ved henleggelse

fast bistandsadvokat hålogaland lagmannsrett advokat wulff

Når en straffesak blir henlagt, kan det være en vanskelig tid for fornærmede og dennes pårørende. I slike tilfeller spiller bistandsadvokaten en viktig rolle i å ivareta klientens interesser og bistå i prosessen.

Bistandsadvokaten har en plikt til å vurdere grunnlaget for henleggelsen, og eventuelt bistå klienten i arbeidet med å klage på beslutningen. Dette kan innebære å undersøke om politiets etterforskning var tilstrekkelig, om det var riktig rettsanvendelse i saken, eller om det var andre feil ved etterforskningen eller påtalemyndighetens beslutning.

Dersom klienten ønsker det, plikter bistandsadvokaten å søke å få i stand en henleggelse. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom klienten ikke ønsker å fortsette med saken, eller dersom det anses som usannsynlig at saken vil føre frem.

Uansett hva som er grunnen til henleggelsen, er det viktig at bistandsadvokaten bidrar til å gi klienten nødvendig informasjon og veiledning om hva som skjer videre. Dette kan inkludere å forklare konsekvensene av henleggelsen, hva som vil skje med eventuelle erstatningskrav og hvordan klienten kan gå frem videre.

I en situasjon hvor saken blir henlagt, kan det være en stor trøst å ha en bistandsadvokat til å bistå og veilede i prosessen. Bistandsadvokatens rolle er å støtte klienten og sikre at dennes interesser blir ivaretatt på best mulig måte.


Ønsker du kontakt med bistandsadvokat Christian Wulff Hansen kan du benytte dette skjemaet: