Press "Enter" to skip to content

Stikkord: Kan alle advokater være bistandsadvokater

Kan alle advokater være bistandsadvokater?

Ja, så lenge advokaten har advokatbevilling, kan advokaten påta seg oppdrag som bistandsadvokat. Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede og etterlatte i en straffesak. Deres rolle er å ivareta deres rettigheter og interesser gjennom hele prosessen – både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene. På etterforskningsstadiet har bistandsadvokaten flere viktige oppgaver. De kan bistå fornærmede eller etterlatte med å melde saken til politiet og sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt i etterforskningen. Dette kan…