Kan alle advokater være bistandsadvokater?

norges beste bistandsadvokat

Ja, så lenge advokaten har advokatbevilling, kan advokaten påta seg oppdrag som bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede og etterlatte i en straffesak. Deres rolle er å ivareta deres rettigheter og interesser gjennom hele prosessen – både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene.

På etterforskningsstadiet har bistandsadvokaten flere viktige oppgaver. De kan bistå fornærmede eller etterlatte med å melde saken til politiet og sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt i etterforskningen. Dette kan blant annet omfatte å gi råd om hvordan man best kan dokumentere skader og andre bevis i saken.

I tillegg kan bistandsadvokaten følge opp saken og holde fornærmede eller etterlatte orientert om utviklingen. De kan også gi juridisk hjelp og veiledning dersom fornærmede eller etterlatte ønsker å erstatte eller kreve oppreisning for skader eller tap som følge av den kriminelle handlingen.

Når saken går til rettsforhandlingene, spiller bistandsadvokaten en sentral rolle i å ivareta fornærmede eller etterlattes interesser. De kan følge saken tett og sørge for at fornærmedes eller etterlattes synspunkter og ønsker blir tatt hensyn til. Bistandsadvokaten kan også fremme krav om erstatning og oppreisning på vegne av fornærmede eller etterlatte.