Må bistandsadvokaten være med i politiavhør?

bistandsadvokat med i politiavhør

Når noen blir utsatt for en kriminell handling, kan det å stille i avhør være en vanskelig opplevelse. Som fornærmet har man rett til å velge om man ønsker å stille alene eller sammen med en tillitsperson. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å ha med seg en bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten er en advokat som representerer fornærmede i saken. Deres rolle er å gi fornærmede juridisk hjelp og støtte gjennom hele saken. I noen tilfeller kan det være nødvendig for bistandsadvokaten å være til stede under avhør.

Retningslinjene for bistandsadvokater punkt 3.3 fastslår at dersom fornærmede krever det, skal bistandsadvokaten møte sammen med fornærmede i avhør. Dette gjelder spesielt i saker hvor fornærmede har behov for ekstra støtte og veiledning, eller hvor saken er av en alvorlig karakter.

Når bistandsadvokaten er til stede under avhør, kan de bidra til å sikre at fornærmedes rettigheter blir ivaretatt. De kan også bistå med å tolke spørsmål og svar for å sikre at fornærmede forstår hva som blir spurt om, og at de gir nøyaktige svar.

Det er viktig å understreke at det er opp til fornærmede selv å bestemme om de ønsker å ha med seg en bistandsadvokat under avhør. Det er en rettighet som skal ivaretas av politiet og påtalemyndigheten.

Bistandsadvokatens tilstedeværelse i avhør kan være en stor støtte for fornærmede i en vanskelig situasjon. Det kan bidra til å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt, og at de får den hjelpen de trenger for å komme gjennom saken på en best mulig måte.