Samtaler med barn på krisesenter: En positiv, men krevende opplevelse

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, samtaler på krisesenter, barns samtaleterapi, tillitsbygging med barn, barnehagesamtaler, oppfølging etter samtaler, samtaleteknikker med barn, barnepsykologi, kommunikasjon med barn, barnepsykoterapi, terapi for voldsutsatte barn, barns traumebehandling, barns psykiske helse, styrke tillit hos barn, barns følelsesuttrykk, barneomsorg på krisesenter, terapeutiske samtaler, barnevennlig terapi, kommunikasjon med traumatiserte barn, oppfølging etter terapi, barns emosjonelle utvikling, terapi for barn og familier, psykoterapi for voldsutsatte, barns traumebearbeiding, terapeutiske teknikker for barn, terapi for voldsofre, barns mentale helse, barns tilpasningsevne, støtte for barn på krisesenter, barns psykoterapeut, terapi for barn med voldserfaring.

For barn som befinner seg på krisesenter, er samtaler om deres situasjon og opplevelser av vold ofte viktige og verdifulle, men samtidig kan de være utfordrende. For å sikre at disse samtalene blir så effektive som mulig, er det nødvendig med grundige forberedelser, god gjennomføring og oppfølging i etterkant.

Etabler god kontakt med barnet
Før vi kan forvente at barnet er motivert til å åpne seg om vanskelige opplevelser og følelser, er det essensielt å bygge tillit og etablere en god relasjon med barnet over tid. Dette kan oppnås gjennom lek, tegning, praktiske aktiviteter, turer eller andre hyggelige opplevelser som dere deler sammen.

Snakk med forelderen først
Før vi har samtaler med barnet, er det en god praksis å ha en samtale med forelderen som også er på senteret. Dette gir oss en oversikt over barnets situasjon, men vi må samtidig være åpne for at barnet kan ha sin helt egen opplevelse som kun de kan dele med oss.

I planleggingen av samtaler og oppfølgingen etterpå, er samarbeidet med barnets forelder og forelders kontaktperson avgjørende. Forelderen har omsorgsansvaret for barnet, også under oppholdet på senteret. Hvis forelderen er i tvil om nytten av samtalene, er det vår oppgave å forklare hvorfor det er viktig for barnet å kunne snakke med en voksen, hvordan samtalene gjennomføres og hva de vanligvis omhandler. Gjennom samarbeidet med barnet kan vi også få verdifulle innspill til hva som er viktig i oppfølgingen av den voksne i sin rolle som forelder.

Trenger barnet tolk?
Vi må avklare om barnet behøver en tolk. Hvis barnet ikke behersker norsk språk tilstrekkelig til å uttrykke seg om vanskelige temaer, må vi benytte en tolk under samtalene.

Ta hensyn til alder og modenhet
Barna som vi har samtaler med, har ulik alder og modenhet, noe vi må ta i betraktning når vi planlegger og gjennomfører samtalene.

Planlegg tidspunkt for samtalen
For barn som allerede har startet i barnehage eller skole, bør samtalene foregå på ettermiddagen. Det er viktig å unngå å kollidere med aktiviteter på senteret eller fritidsaktiviteter som barnet deltar i. Videre bør vi ikke legge samtaler om vanskelige temaer tett opp mot leggetid, da dette kan påvirke barnets nattesøvn negativt.

Finn et egnet rom
Vi må reservere et egnet rom til samtalen. Rommet bør være et sted hvor vi ikke blir forstyrret, og det bør være tilrettelagt for samtaler med barn.

Forbered innholdet i samtalen
Det er viktig å tenke gjennom på forhånd hva formålet med samtalen er, og hva vi trenger å snakke med barnet om akkurat nå og hvorfor. Dersom vi skal ta opp vanskelige temaer, som barnets mest traumatiske opplevelser, må vi være godt forberedt på hvordan vi konkret vil gjøre dette. Noen ganger kan det være nødvendig med hjelpemidler for å støtte samtalen.

Forbered barnet
Det er viktig å snakke med barnet om hva en samtale innebærer. Vi kan forklare at det er rett og slett «snakketid» med en voksen, der barnet kan stille spørsmål og fortelle, og der den voksne vil lytte, forklare og stille spørsmål tilbake. Vi avtaler en tid for samtalen og setter av god tid til den. Vi gir barnet en oversikt over hva som skal skje underveis, og vi forbereder barnet på hvor lang tid samtalen etter planen skal vare.