“Shipping”-Kontoer og Nettbasert Mobbing

Nettmobbing, advokat, Digitale mobbekontoer, advokat, Lovlighet ved bildedeling, advokat, Beskyttelse mot nett-mobbing, advokat, Online mobbekultur, advokat, Foreldreansvar på nettet, advokat, Sosiale medier og loven, advokat, Digital adferd og advokathjelp, Samtykke ved bildedeling, advokat, Juridiske implikasjoner, advokat, Barns online sikkerhet, advokat, Lov og digital etikk, advokat, Politiets rolle i nett-mobbing, advokat, Unges digitale ansvar, advokat, Online rettigheter, advokat, Beskyttelse mot nettbasert mobbing, advokat, Anonymitet og online mobbing, advokat, Sosiale medier og lovbrudd, advokat, Konsekvenser av nett-mobbing, advokat, Privatliv ved bildedeling, advokat, Nettets juridiske grenser, advokat, Digital relasjonsutforskning, advokat, Lovbrudd på nettplattformer, advokat, Samtykke og ungdom, advokat, Bildedeling og loven, advokat, Beskyttelse mot digitale overgrep, advokat, Online adferd og advokathjelp, Lovlighet ved "shipping", advokat, Digitale rettigheter, advokat, Politiets innsats mot online mobbing, advokat

I den senere tid har politiets nettpatrulje blitt gjort oppmerksom på en økning i antallet rapporter vedrørende et betydelig antall såkalte “shipping”-kontoer. Disse kontoene fungerer som arenaer for deling av bilder og personlig informasjon uten påkrevd samtykke fra involverte individer. En slik form for deling ikke bare strider mot loven, men bidrar også aktivt til å fremelske og utvide en skadelig kultur av digital mobbing.

Rapportene indikerer at unge mennesker som lider under denne praksisen, møter betydelige utfordringer når det kommer til å engasjere seg i skoleaktiviteter og andre fritidssysler. Dette er en problemstilling som vi tar på alvor.

I denne sammenhengen vil det være passende å oppfordre alle foresatte til å inngå en seriøs dialog med sine barn om riktig nettoppførsel, deling av bilder, samt de potensielle konsekvensene av mobbing. Det er viktig å formidle at deltakelse i slik deling uten samtykke bryter med loven. I de tilfeller hvor enkeltpersoner er eldre enn 15 år, innehar de kapasitet til å gi eget samtykke angående deling av bilder. For de som er under 15 år, er det foresattes ansvar å gi nødvendig samtykke.

Her er noen hensiktsmessige råd fra politiet:

  1. Avslutt “shipping”-kontoen.
  2. Ikke distribuer videoer eller kontoen videre.
  3. Rapporter brukeren og videoene på TikTok-plattformen.
  4. Ta opp saken med en ansvarsperson, skolen eller politiet.

Det er viktig å formidle til unge at de samme regler som gjelder i den fysiske virkelighet, har like stor gyldighet i det digitale rommet.

I den offentlige diskursen har det fremkommet ulike standpunkter i forhold til “shipping”-fenomenet. Enkelte argumenterer for at dette fenomenet kan potensielt gi opphav til mobbing. En del personer anser “shipping” som en form for underholdning hvor venner eller individer som ikke nødvendigvis trives i hverandres selskap, konstrueres som romantiske partnere. Dette forekommer dessverre ofte uten tilstrekkelig refleksjon over de mulige konsekvensene av en slik praksis.

Det er også synlig at de som engasjerer seg i “shipping” ofte har et mål om å generere drama eller spre rykter. Dette diskuteres i betydelig grad, og det fremstår klart at både de som initierte slike situasjoner og de som rammes av dem, står overfor komplekse situasjoner.

Det er dessverre ikke kun “shipping”-kontoer som gir opphav til komplikasjoner på nettet. Det har også blitt observert andre kontoer som publiserer bilder av individer uten deres samtykke. Til tross for forsøk på å anonymisere personene i bildene, er det i mange tilfeller enkelt å identifisere dem. Dette kan få negative implikasjoner for de berørte individene.

Med tiden har “shipping”-fenomenet flyttet seg fra å være en del av det sosiale landskapet til å manifestere seg på digitale plattformer. Dette fenomenet er interessant da det reflekterer barn og unges utforskning av relasjoner i den digitale tidsalder. Uheldigvis er det ikke alltid klart for unge mennesker hva som utgjør juridiske rammer på internett.

Det bør poengteres at politiets hensikt ikke er å straffe initiativtakere til slike kontoer, men snarere å oppfordre til sletting av dem. Dette vil bidra til å unngå at situasjonen utvikler seg til straffesaker, som i sin tur kan medføre alvorlige konsekvenser. Deling av bilder uten samtykke fra berørte personer strider mot norsk lov. Konsekvensene for dette kan variere, alt fra bøter til fengselsstraff, avhengig av alder og situasjon. Likevel resulterer slike situasjoner ofte i dialog med politiet.

For de som blir utsatt for ulovlig bilde-deling, er det dessverre ikke en enkel prosess å få slettet bildene. Sosiale medieplattformer som TikTok, Instagram og Snapchat opererer under regelverk og lover som kan variere fra land til land. Dette gjør det utfordrende for politiet å få fjernet slike videoer, bilder eller kontoer.

Det er betryggende å observere at flere unge mennesker støtter politiets innsats mot “shipping”-fenomenet og de potensielle problemene det skaper. Dette indikerer at det er et felles ønske om å skape en tryggere online omgivelse for alle.