Foreldelsesfrist ved overgrep mot barn: Hva du trenger å vite

Foreldelsesfrist ved overgrep mot barn: Hva du trenger å vite

Overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse, og ofte krever det mange år for offeret å takle traumene. Men hva skjer hvis du vil anmelde et overgrep som skjedde for mange år siden? Er det foreldelsesfrist for å anmelde saker? I dette blogginnlegget vil vi forklare alt du trenger å vite om foreldelsesfrister og anmeldelse av overgrep mot barn.

Hva er foreldelsesfrist?

Foreldelse er en juridisk betegnelse på en tidsfrist for å fremme et krav eller en anklage. I Norge er det forskjellige frister for forskjellige forbrytelser, og disse fristene kan endres over tid. Foreldelsesfristen for overgrep mot barn har også endret seg de siste årene.

Foreldelsesfristen for overgrep mot barn

I 2014 ble foreldelsesfristen for enkelte seksuallovbrudd mot barn opphevet. Det betyr at tidligere foreldede saker kunne bli gjenåpnet og anmeldt på nytt. Men det er viktig å merke seg at ikke alle saker er omfattet av denne endringen i loven.

Hvordan finne ut om saken er foreldet?

Det er nødvendig med juridisk kompetanse for å vite om saken er foreldet eller ikke. Vi anbefaler deg å kontakte en bistandsadvokat som kan gi deg en mer sikker vurdering av dette. En bistandsadvokat kan også bestille time hos politiet og være med deg dersom du vil levere en anmeldelse.

Erstatningskrav og foreldelsesfrist

Dersom du vil fremme et erstatningskrav etter et overgrep, er det viktig å gjøre det innen fristen for foreldelse. Hvis ikke kan kravet gå ut på dato. Det er ulike foreldelsesregler for straffesaken og erstatningskravet, så du kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er foreldet.

Foreldelse av straffbare handlinger

Foreldelse av straffbare handlinger avhenger av hva som er den øvre strafferammen for en bestemt lovovertredelse. Det vil si at foreldelsesfristen øker i takt med hvor straffbar handlingen anses å være. Men det er også unntaksregler som gjør at visse typer overgrep aldri foreldes.

Konklusjon

Overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse, og det er viktig å vite at det kan være foreldelsesfrist for å anmelde saker. Hvis du er usikker på om saken din er foreldet eller ikke, bør du kontakte en bistandsadvokat for å få hjelp. Uansett hva du velger å gjøre, husk at du har rett til gratis bistandsadvokat hvis du er utsatt for et seksuelt overgrep.