Press "Enter" to skip to content

Stikkord: Kontaktforbud med elektronisk kontroll

Kontaktforbud med elektronisk kontroll

Kontaktforbud med elektronisk kontroll – en beskyttelse av barn mot vold og overgrep Fra og med 1. januar 2019 har retten plikt til å vurdere om kontaktforbud med eller uten elektronisk kontroll skal idømmes når noen kjennes skyldig i mishandling i nære relasjoner etter § 282 første ledd bokstav b. Dette gjelder spesielt når mishandlingen er begått overfor nærstående barn. Formålet med denne plikten er å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Påtalemyndigheten…