Muligheten til å få dekket utgifter til advokat og spesialisterklæring i forbindelse med behandling av erstatningssaken hos voldsoffererstatningsmyndighetene

Muligheten til å få dekket utgifter til advokat og spesialisterklæring i forbindelse med behandling av erstatningssaken hos voldsoffererstatningsmyndighetene

Voldsofferstatningsloven §10 gir voldsutsatte eller deres etterlatte muligheten til å få dekket utgifter til advokat og spesialisterklæring i forbindelse med behandling av erstatningssaken hos voldsoffererstatningsmyndighetene.

Det er ikke alltid like enkelt å skulle navigere seg gjennom en erstatningssak etter å ha blitt utsatt for vold eller trusler. Saken kan være komplisert og omfattende, og det kan være utfordrende å forstå hvilke rettigheter og krav som gjelder. Derfor er det positivt at voldsoffererstatningsmyndighetene gir muligheten for å få dekket utgifter til advokat som kan hjelpe til med å navigere i saken og forklare de ulike stegene i prosessen.

Det er viktig å merke seg at utgiftene til advokat kun dekkes etter den offentlige salærsatsen, og partene må fremme krav om dekning av advokatutgifter før vedtak om voldsoffererstatning fattes.

Videre gir §10 også muligheten for å få dekket utgifter til spesialisterklæring dersom det anses som avgjørende for utfallet av søknaden. Det vil si at dersom saken er komplisert og krever spesialistkunnskap for å avgjøre om vilkårene for erstatning er oppfylt, kan Kontoret for voldsoffererstatning oppnevne en sakkyndig som kan avgi erklæring. Disse utgiftene dekkes etter lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse.

Det er positivt at voldsoffererstatningsloven gir muligheten for å få dekket utgifter til advokat og spesialisterklæring i erstatningssaker. Det gir en økt trygghet og støtte for voldsutsatte og deres etterlatte som allerede har vært gjennom en krevende situasjon. Det er viktig at rettshjelpsordninger som dette er tilgjengelig for de som trenger det mest.