NOK Nordland

hjelp når opplevd overgrep NOK

Overgrep kan være en av de mest traumatiske opplevelsene en person kan gå gjennom. Det kan være vanskelig å finne veien ut av følelsene av skyld, skam og sorg som ofte følger med. Det er viktig å huske at man ikke er alene, og at det finnes støtte og hjelp å få. En av de beste måtene å finne denne hjelpen på, er å kontakte stiftelsen NOK nordland.

NOK.-senteret er en organisasjon som tilbyr gratis og lavterskel hjelp til alle som har opplevd seksuelle overgrep og deres pårørende. De tilbyr også veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og andre fagpersoner som trenger kunnskap om seksuelle overgrep. Dette hjelpetilbudet kan være svært verdifullt for personer som har opplevd overgrep, da det kan bidra til å finne en måte å leve med det som har skjedd.

Det er viktig å merke seg at alle brukere av NOK-senteret skal møtes med respekt og likeverd. De ønsker å være tilgjengelige for alle som har behov for hjelp, og de tilbyr tilrettelegging, tolk og andre tilpassede tilbud. Du kan også være anonym når du kontakter dem, og de har taushetsplikt.

Det finnes mange gode grunner til å kontakte NOK-senteret hvis du har opplevd seksuelle overgrep. For det første kan de tilby faglig kompetent hjelp og støtte, noe som kan være avgjørende for å bearbeide det som har hendt og rydde opp i det som er vanskelig. For det andre kan de tilby et trygt og konfidensielt miljø, der du kan føle deg sett og hørt. Dette kan være spesielt viktig hvis du har slitt med å finne noen å snakke med om det som har skjedd.

Hvis du trenger mer informasjon om NOK-senteret, kan du besøke nettsiden deres eller kontakte dem via telefon eller e-post. De tilbyr også flerspråklig informasjon om vold og seksuelle overgrep på dinutvei.no. Det er aldri for sent å søke hjelp, og NOK-senteret kan være en god start på veien mot helbredelse og gjenoppretting etter seksuelle overgrep.

Telefon
75 17 30 50

E-post
post@noknordland.no