Organisering av overgrepsmottak

Organisering av overgrepsmottak

Overgrepsmottaket skal ha ledelse og bemanning som sikrer et medisinsk, rettsmedisinsk og psykososialt tilbud til overgrepsutsatte

Det å oppleve et overgrep er en traumatisk opplevelse som kan ha alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt. Det er derfor svært viktig at det finnes et godt tilbud til overgrepsutsatte, slik at de kan få den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Overgrepsmottakene spiller en sentral rolle i dette arbeidet.

Kravet om at overgrepsmottakene skal ha administrativ og medisinskfaglig ledelse sikrer at tjenesten til enhver tid er ledet av personer med relevant kompetanse. Dette er avgjørende for å sikre at overgrepsutsatte får den hjelpen de trenger på en trygg og forsvarlig måte. Forsvarlig og forutsigbar bemanning er også en viktig faktor i dette arbeidet. Det er derfor viktig at det er tilgjengelig helsepersonell som kan utføre medisinske og psykososiale oppgaver og som kan gi støtte og veiledning til involvert personell.

Overgrepsutsatte har behov for akutt medisinsk undersøkelse og behandling, samt psykososial ivaretakelse. De har også behov for sporsikring og skadedokumentasjon, og det er viktig at dette utføres på en profesjonell måte. Videre er dokumentasjon og beskrivelse av funn avgjørende for en eventuell rettsmedisinsk erklæring, og det er viktig at dette gjøres på en nøyaktig og grundig måte.

På dagtid skal det være tilgjengelig helsepersonell og ledelse som kan utføre medisinsk oppfølging, rettsmedisinsk etterarbeid, psykososial oppfølging og tilrettelegging for videre oppfølging. Dette innebærer blant annet at det skal være tilgjengelig hjelp til å få kontakt med relevante instanser som bistandsadvokat, politi og andre relevante tjenester.

I sum kan vi si at kravet om administrativ og medisinskfaglig ledelse og forutsigbar bemanning på overgrepsmottakene er en viktig forutsetning for å kunne gi overgrepsutsatte et godt og forsvarlig tilbud. Dette er også en viktig faktor for å kunne ivareta involvert personell på en god måte. Vi må derfor sørge for at overgrepsmottakene har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å gi en god og trygg oppfølging til de som trenger det.

Her er noen ressurser og kontaktopplysninger for de som har opplevd overgrep:

  1. Nok Nordland: NOK er en frivillig organisasjon som tilbyr hjelp og støtte til personer som har opplevd overgrep. De tilbyr blant annet samtaleterapi, krisehjelp og juridisk rådgivning. Du kan kontakte NOK Nordland på telefon 75 17 30 50 eller besøke deres nettside på www.noknordland.no
  2. Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte (LTS): LTS tilbyr støtte og veiledning til personer som har opplevd overgrep. De har døgnåpen telefonlinje som du kan ringe på 800 40 008. Du kan også besøke deres nettside på www.incest800.no.
  3. Helsestasjon for ungdom: Mange kommuner har helsestasjoner for ungdom som tilbyr støtte og hjelp til ungdom som har opplevd overgrep. Sjekk nettsiden til din lokale helsestasjon for å finne ut mer om hva som tilbys i ditt område.
  4. Psykologer og psykiatere: Dersom du ønsker å snakke med en psykolog eller psykiater om overgrepserfaringer kan du ta kontakt med din fastlege for å få henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du kan også søke opp psykologer eller psykiatere på nettet.
  5. Bistandsadvokat: Dersom du har vært utsatt for et overgrep kan du ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med å søke erstatning og kan gi deg råd og støtte i forbindelse med rettssaken.

Husk at det finnes hjelp å få, og det er viktig å ta kontakt med noen hvis du har opplevd overgrep.