Fem år med samtykkeloven i Sverige: Antall fellende voldtektsdommer har mer enn doblet seg

samtykkeloven Sverige, voldtekt i Sverige, fellende voldtektsdommer Sverige, seksuelle overgrep Sverige, Brottsförebyggande rådet, Brå statistikk, voldtektstatistikk Sverige, endring i voldtektslovgivning, rettssikkerhet for voldtektsofre, advokat Silvia Ingólfsdóttir Åkermark, advokat Bengt Ivarsson, voldtekt og samtykke, voldtekt og rettsusikkerhet, uskyldig dømt for voldtekt, bevisbyrde i voldtektssaker, henlagte voldtektssaker Sverige, profesjonell etterforskning av voldtekt, debatt om samtykkeloven, samtykke og seksuell aktivitet, påtalemyndigheten Sverige.

Siden den banebrytende og kontroversielle samtykkeloven ble innført for fem år siden, har antallet fellende dommer for voldtekt mer enn fordoblet seg i Sverige. Denne utviklingen avsløres i data fra det svenske Brottsförebyggande rådet (Brå) og er vist i en rapport fra SVT Nyheter *1.

Loven, som ble innført 1. juli 2018, bygget på prinsippet om at all seksuell aktivitet skal være frivillig. Vold, trusler eller utnyttelse av en særlig sårbar situasjon er ikke lenger et krav for at en handling skal klassifiseres som en voldtekt. For å vurdere om en handling bryter mot loven, skal domstolen vurdere om frivillighet er uttrykt gjennom ord, handling eller på annen måte.

Etter innføringen av samtykkeloven har anmeldelser av voldtekt fortsatt å øke i en trend som allerede startet et par år tidligere. Men den mest betydelige endringen ses i statistikken for tiltale og fellende dommer. I 2022 ble mer enn dobbelt så mange dømt for voldtekt sammenlignet med før lovendringen.

Tilhengere av loven, inkludert flere frivillige organisasjoner og ofrenes advokater, mener at loven har hatt den tiltenkte effekten og har økt rettssikkerheten for ofrene for seksuelle overgrep. “Jeg mener at samtykkeloven har vært en veldig viktig endring. Spesielt for ofrene for overgrep og for offentlighetens syn på hva en voldtekt er,” sier advokat Silvia Ingólfsdóttir Åkermark.

Ikke alle er imidlertid enige i denne vurderingen. Advokat Bengt Ivarsson, som satt som ekspert i en undersøkelse før lovendringen, mener loven er problematisk. “Jeg mener at denne lovgivningen er problematisk og har inntrykk av at flere uskyldige blir dømt i dag enn tidligere. Ofte er det ingen tekniske bevis, men det handler om muntlige opplysninger der ord står mot ord, og det medfører en veldig stor usikkerhet. Det kan være den mest rettsusikre straffelovgivningen vi har i Sverige,” sier han.

Likevel understreker Åkermark at det fortsatt er store bevisbyrder, og at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden. “De henlegger mange forundersøkelser om voldtekt. Hvis etterforskningene ble drevet mer profesjonelt, ville vi hatt flere fellende dommer,” sier hun.

Selv om samtykkeloven fortsatt er gjenstand for debatt, har den utvilsomt hatt en betydelig innvirkning på rettssystemet og offentlighetens oppfatning av seksuelle overgrep i Sverige.

Kilde