Bør barn lære om vold og seksuelle overgrep i skole og barnehage?

bistandsadvokat Bør barn lære om vold og seksuelle overgrep i skole og barnehage?

Undersøkelser viser at foreldre ønsker at barn skal lære om seksuelle overgrep og vold i skolen og barnehagen, men dette skjer ikke i praksis. En kartlegging utført av Ipsos på vegne av Redd Barna viser at 9 av 10 foreldre mener at barn bør lære om seksuelle overgrep i skolen, mens 56 prosent mener at dette også burde undervises i barnehagen. Til tross for dette, rapporterte bare 28 prosent av de spurte at dette faktisk skjer i praksis.

Redd Barna påpeker at det er behov for et kompetanseløft om vold og overgrep for alle ansatte i skoler og barnehager for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Ifølge en omfangsundersøkelse fra UEVO i 2019 har 1 av 5 barn opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang, mens 1 av 20 har opplevd et seksuelt overgrep fra en voksen. Bare halvparten av disse barna har fortalt om det til noen. Redd Barna har en underskriftskampanje der de krever at kunnskapsministeren sikrer at alle barn og unge får lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og skolen. Det er viktig at barn lærer om vold og overgrep da dette er forebyggende og gir dem en bedre forståelse av egne og andres grenser. Informasjonen er hentet fra Redd Barna.