Press "Enter" to skip to content

Stikkord: regler om godtgjørelse

Når skal politiet informere fornærmede om mulighet til å få bistandsadvokat?

Det korte svaret er at det skal fornærmede og etterlatte få beskjed om første gangen de har kontakt. Dette er altså en av de viktigste rettighetene en fornærmet har. Bestemmelsen finner du i straffeprosessloven § 107 B. § 107 b.Politiet skal informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte. Bistandsadvokat oppnevnes av retten. Ønsker fornærmede eller etterlatte en bestemt advokat, skal denne oppnevnes. Retten kan likevel oppnevne en…