Vold i nære relasjoner: Identifisering av økonomisk misbruk

økonomisk misbruk, vold i nære relasjoner, begrense tilgang til penger, kontrollere utgifter, økonomisk kontroll, sabotere inntekt, stjele penger, skade på eiendom, gjeldsoppbygging, juridisk bistand, økonomisk gjenoppbygging, maktmisbruk i forhold, støttetjenester for ofre, bevisstgjøring om økonomisk misbruk

Økonomisk misbruk er en alvorlig og ofte oversett form for vold i nære relasjoner. Det kan ta mange former og har en rekke konsekvenser for offeret. Her er noen vanlige måter en overgriper kan utøve økonomisk misbruk på:

 1. Sabotering av inntekt og tilgang til penger:
  • Forhindrer deg fra å få utdanning eller arbeid.
  • Begrenser dine arbeidstimer.
  • Tar din lønn.
  • Nekter deg å kreve velferdsytelser.
  • Tar barnas sparepenger eller bursdagsgaver.
  • Nekter deg tilgang til en bankkonto.
 2. Restriksjoner på hvordan du bruker penger og eiendeler:
  • Kontrollerer når og hvordan penger blir brukt.
  • Bestemmer hva du kan kjøpe.
  • Krever at du spør om penger eller gir deg en fast sum.
  • Sjekker kvitteringene dine.
  • Tvinger deg til å føre en utgiftsdagbok.
  • Krever at du rettferdiggjør hvert kjøp du gjør.
  • Kontrollerer bruken av eiendeler som mobiltelefon eller bil.
  • Insisterer på at alle økonomiske eiendeler (f.eks. sparepenger, hus) står i deres navn.
  • Holder økonomisk informasjon hemmelig.
 3. Utnyttelse av din økonomiske situasjon:
  • Stjeler dine penger eller eiendeler.
  • Forårsaker skade på din eiendom.
  • Nekter å bidra til husholdningskostnader.
  • Bruker penger som er nødvendige for husholdningsartikler og regninger.
  • Misbruker penger i felles bankkontoer.
  • Insisterer på at alle regninger, kredittkort og lån står i ditt navn og at du betaler dem.
  • Bygger opp gjeld i ditt navn, noen ganger uten din viten.

Økonomisk misbruk er en kompleks og skjult form for vold, og det krever en forståelse av de subtile måtene makt kan utøves på i et forhold. Ved å øke bevisstheten og tilby støtte til ofre, kan samfunnet bidra til å redusere forekomsten og innvirkningen av denne typen misbruk.

Kilde: What is economic abuse? – Surviving Economic Abuse