Press "Enter" to skip to content

Stikkord: saksfelt

Fast bistandsadvokat

Advokat Christian Wulff Hansen er fast bistandsadvokat for Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Hva er en fast bistandsadvokat? En fast bistandsadvokat er enkelt fortalt en advokat som har et verv som gjør at dersom det skal oppnevnes en bistandsadvokat for en som er fornærmet i en straffesak og den fornærmede ikke selv velger advokat, så vil fast bistandsadvokat bli oppnevnt. Se oversikt over domstolenes faste bistandsadvokater (pdf) Som fast bistandsadvokat har Advokat Christian Wulff Hansen spesialisert…