Forskning knyttet til samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot eldre

Forskning knyttet til samfunnskostnadene knyttet til overgrep mot eldre

Studier har vist at overgrep mot eldre kan føre til store økonomiske og sosiale kostnader for samfunnet.

En studie publisert i tidsskriftet “Journal of Elder Abuse & Neglect” i 2016 undersøkte samfunnskostnadene knyttet til mishandling av eldre voksne i USA. Studien fant at kostnadene knyttet til fysisk, psykisk og økonomisk mishandling av eldre voksne var på over 9 milliarder dollar årlig. Kostnadene var knyttet til både helsehjelp og tap av produktivitet og økonomisk bidrag fra de eldre voksne selv.

En annen studie publisert i “Journal of Aging and Health” i 2018 undersøkte kostnadene knyttet til omsorg for eldre voksne som hadde vært utsatt for overgrep eller forsømmelse. Studien fant at kostnadene knyttet til omsorg for disse eldre voksne var høyere enn kostnadene knyttet til omsorg for eldre voksne som ikke hadde vært utsatt for overgrep eller forsømmelse.

Disse studiene viser at overgrep mot eldre ikke bare har negative konsekvenser for de eldre voksne selv, men også for samfunnet som helhet. Det er derfor viktig å øke bevisstheten om dette problemet og arbeide for å forebygge og bekjempe overgrep mot eldre. Det kan inkludere å utvikle og støtte programmer og tjenester som hjelper eldre voksne og deres omsorgspersoner, samt å øke bevisstheten om dette problemet i samfunnet generelt.