Skilsmisse når utsatt for vold eller overgrep

Skilsmisse når utsatt for vold eller overgrep bistandsadvokat advokat

Skilsmisse er aldri en enkel beslutning å ta, men det kan være nødvendig i tilfeller der den ene ektefellen har vært utsatt for alvorlig mishandling eller tvangsekteskap. Heldigvis gir ekteskapsloven §23 mulighet for å kreve skilsmisse ved dom i slike situasjoner.

Ifølge loven kan en ektefelle kreve skilsmisse hvis den andre ektefellen med hensikt har forsøkt å drepe ham eller henne eller barna, eller forsettlig har utsatt dem for alvorlig mishandling. Dette kan være fysisk eller psykisk mishandling som fører til alvorlige skader eller sykdom, eller det kan være atferd som skaper en alvorlig frykt for slike handlinger. Det er viktig å merke seg at mishandlingen må ha vært med hensikt, det vil si at den andre ektefellen har handlet med vilje og bevissthet om konsekvensene av sine handlinger.

Det er også mulig å kreve skilsmisse hvis ekteskapet ble inngått under tvang. Dette kan skje hvis en ektefelle ble tvunget til å gifte seg mot sin vilje, eller hvis ekteskapet ble inngått under tvang på grunn av trusler eller press fra en annen person. Det er viktig å påpeke at tvangen må ha vært rettsstridig, og at den ektefellen som ble tvunget til å gifte seg ikke hadde noen reell valgmulighet.

Krav om skilsmisse etter §23 må fremmes innen seks måneder etter at ektefellen fikk kunnskap om handlingen som gir grunnlag for skilsmisse, og senest to år etter at handlingen fant sted. Det betyr at det er viktig å reagere raskt hvis man ønsker å kreve skilsmisse på grunn av vold eller overgrep.

Det kan være vanskelig å ta beslutningen om å kreve skilsmisse ved dom på grunn av vold eller overgrep. Det er viktig å huske på at det finnes hjelp å få, og at man ikke er alene. Det er mange organisasjoner og offentlige instanser som kan hjelpe i slike situasjoner, og det er viktig å søke hjelp så tidlig som mulig.

Skilsmisse er aldri en enkel beslutning å ta, men i tilfeller der den ene ektefellen har vært utsatt for alvorlig mishandling eller tvangsekteskap, kan det være nødvendig for å beskytte seg selv og eventuelle barn. Heldigvis gir ekteskapsloven §23 mulighet for å kreve skilsmisse ved dom i slike situasjoner, og det er viktig å huske at det finnes hjelp å få.