Viktige temaer i samtalene med barn på krisesenter

menneskehandel, straffeloven, grov menneskehandel, offerbeskyttelse, norsk lovverk, avvergingsplikt, barneomsorgsattest, straffeloven § 258, utnyttelse, tvang, vold, ofrenes rettigheter, barn i menneskehandel, juridisk beskyttelse, politiregisterloven, Norge og menneskehandel, juridisk rådgivning, offerets alder, økonomisk gevinst, strafferamme, lovbryter, rettssikkerhet, juridisk veiledning, beskyttelse av barn, straffansvar, rettslig forpliktelse, avverge kriminalitet, rettslig beskyttelse, juridisk perspektiv. Bistandsadvokat Oslo, Bistandsadvokat Bergen, Bistandsadvokat Stavanger, Bistandsadvokat Tromsø, Bistandsadvokat Drammen, Bistandsadvokat Fredrikstad, Bistandsadvokat Kristiansand, Bistandsadvokat Ålesund, Bistandsadvokat Tønsberg, Bistandsadvokat Sandnes, Bistandsadvokat Skien, Bistandsadvokat Bodø, Bistandsadvokat Molde, Bistandsadvokat Larvik, Bistandsadvokat Arendal, Bistandsadvokat Hamar, Bistandsadvokat Halden, Bistandsadvokat Lillehammer, Bistandsadvokat Harstad, Bistandsadvokat Haugesund, Bistandsadvokat Moss, Bistandsadvokat Porsgrunn, Bistandsadvokat Sarpsborg, Bistandsadvokat Gjøvik, Bistandsadvokat Mo i Rana, Bistandsadvokat Kongsberg, Bistandsadvokat Horten, Bistandsadvokat Sandefjord, Bistandsadvokat Jessheim, Bistandsadvokat Elverum, Bistandsadvokat Namsos, Bistandsadvokat Alta, Bistandsadvokat Vadsø, Bistandsadvokat Kirkenes, Bistandsadvokat Steinkjer, Bistandsadvokat Levanger, Bistandsadvokat Askim, Bistandsadvokat Grimstad, Bistandsadvokat Narvik, Bistandsadvokat Svolvær, Bistandsadvokat Kongsvinger, Bistandsadvokat Drøbak, Bistandsadvokat Førde, Bistandsadvokat Egersund, Bistandsadvokat Flekkefjord, Bistandsadvokat Holmestrand, Bistandsadvokat Langesund, Bistandsadvokat Mandal, Bistandsadvokat Mysen, Bistandsadvokat Notodden, Bistandsadvokat Odda, Bistandsadvokat Orkanger, Bistandsadvokat Otta, Bistandsadvokat Risør, Bistandsadvokat Rjukan, Bistandsadvokat Sandvika, Bistandsadvokat Ski, Bistandsadvokat Sogndal, Bistandsadvokat Stathelle, Bistandsadvokat Stjørdalshalsen, Bistandsadvokat Verdalsøra.

Når du som ansatt på krisesenter har samtaler med barn, er det essensielt å fokusere på temaene som er viktige for barnet selv og de som er nødvendige for å gi riktig oppfølging og støtte. Temaene i samtalene kan variere, men noen eksempler kan være:

 1. Hvordan barnet kom til senteret: Barnets reise til krisesenteret og bakgrunnen for oppholdet.
 2. Informasjon om krisesenteret: Gi barnet tilpasset informasjon om hva et krisesenter er og hva det innebærer.
 3. Tidligere opphold på krisesenter: Hvis barnet har vært på senteret tidligere, snakk om tidligere erfaringer og opplevelser.
 4. Barnets erfaringer med vold: La barnet fortelle om sine opplevelser av vold og reaksjonene det har hatt.
 5. Strategier i vanskelig familiesituasjon: Snakk om hvilke strategier barnet har brukt for å håndtere den vanskelige familiesituasjonen.
 6. Barnehage eller skole: Kartlegg barnets situasjon i forhold til barnehage eller skole og eventuelle behov for tilpasninger.
 7. Positive elementer i barnets liv: Fokuser også på positive elementer i barnets liv, som mestringsstrategier, venner, hobbyer og lignende.
 8. Sikkerhet og frykt: Spør om hva barnet er redd for og hvilke trusler det eventuelt opplever.
 9. Forholdet til voldsutøvende forelder: Utforsk barnets følelser og tanker om forholdet til den voldsutøvende forelderen, inkludert lojalitet og frykt.
 10. Trivsel på krisesenteret: Snakk om barnets opplevelser og følelser knyttet til oppholdet på krisesenteret, både gode og dårlige.
 11. Barnets nettverk: Utforsk barnets forhold til venner, familie og andre som kan være viktige støttespillere.
 12. Hjelp fra andre instanser: Kartlegg hva barnet kan ha behov for hjelp til fra andre tjenester, som barnevern, skolehelsetjenesten osv.
 13. Fremtidsplaner: Diskuter hva barnet ønsker for tiden etter oppholdet på krisesenteret og hvordan det kan forberedes på hverdagen da.

Disse temaene kan danne grunnlaget for en systematisk kartlegging av barnets situasjon, og hjelpe deg som ansatt til å tilpasse oppfølgingen og støtten til det enkelte barns behov. Husk at barnas behov kan variere, så det er viktig å være åpen for hva barnet selv ønsker å snakke om og gi det rom til å styre samtalen i den retningen det føler seg mest komfortabel med. Samtalene med barnet skal være en støttende og hjelpende prosess, hvor du som voksen er der for å lytte, støtte og hjelpe barnet på veien mot en tryggere fremtid.

Samtaler med barn på krisesenter: En positiv, men krevende opplevelse

Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, samtaler på krisesenter, barns samtaleterapi, tillitsbygging med barn, barnehagesamtaler, oppfølging etter samtaler, samtaleteknikker med barn, barnepsykologi, kommunikasjon med barn, barnepsykoterapi, terapi for voldsutsatte barn, barns traumebehandling, barns psykiske helse, styrke tillit hos barn, barns følelsesuttrykk, barneomsorg på krisesenter, terapeutiske samtaler, barnevennlig terapi, kommunikasjon med traumatiserte barn, oppfølging etter terapi, barns emosjonelle utvikling, terapi for barn og familier, psykoterapi for voldsutsatte, barns traumebearbeiding, terapeutiske teknikker for barn, terapi for voldsofre, barns mentale helse, barns tilpasningsevne, støtte for barn på krisesenter, barns psykoterapeut, terapi for barn med voldserfaring.

For barn som befinner seg på krisesenter, er samtaler om deres situasjon og opplevelser av vold ofte viktige og verdifulle, men samtidig kan de være utfordrende. For å sikre at disse samtalene blir så effektive som mulig, er det nødvendig med grundige forberedelser, god gjennomføring og oppfølging i etterkant.

Etabler god kontakt med barnet
Før vi kan forvente at barnet er motivert til å åpne seg om vanskelige opplevelser og følelser, er det essensielt å bygge tillit og etablere en god relasjon med barnet over tid. Dette kan oppnås gjennom lek, tegning, praktiske aktiviteter, turer eller andre hyggelige opplevelser som dere deler sammen.

Snakk med forelderen først
Før vi har samtaler med barnet, er det en god praksis å ha en samtale med forelderen som også er på senteret. Dette gir oss en oversikt over barnets situasjon, men vi må samtidig være åpne for at barnet kan ha sin helt egen opplevelse som kun de kan dele med oss.

I planleggingen av samtaler og oppfølgingen etterpå, er samarbeidet med barnets forelder og forelders kontaktperson avgjørende. Forelderen har omsorgsansvaret for barnet, også under oppholdet på senteret. Hvis forelderen er i tvil om nytten av samtalene, er det vår oppgave å forklare hvorfor det er viktig for barnet å kunne snakke med en voksen, hvordan samtalene gjennomføres og hva de vanligvis omhandler. Gjennom samarbeidet med barnet kan vi også få verdifulle innspill til hva som er viktig i oppfølgingen av den voksne i sin rolle som forelder.

Trenger barnet tolk?
Vi må avklare om barnet behøver en tolk. Hvis barnet ikke behersker norsk språk tilstrekkelig til å uttrykke seg om vanskelige temaer, må vi benytte en tolk under samtalene.

Ta hensyn til alder og modenhet
Barna som vi har samtaler med, har ulik alder og modenhet, noe vi må ta i betraktning når vi planlegger og gjennomfører samtalene.

Planlegg tidspunkt for samtalen
For barn som allerede har startet i barnehage eller skole, bør samtalene foregå på ettermiddagen. Det er viktig å unngå å kollidere med aktiviteter på senteret eller fritidsaktiviteter som barnet deltar i. Videre bør vi ikke legge samtaler om vanskelige temaer tett opp mot leggetid, da dette kan påvirke barnets nattesøvn negativt.

Finn et egnet rom
Vi må reservere et egnet rom til samtalen. Rommet bør være et sted hvor vi ikke blir forstyrret, og det bør være tilrettelagt for samtaler med barn.

Forbered innholdet i samtalen
Det er viktig å tenke gjennom på forhånd hva formålet med samtalen er, og hva vi trenger å snakke med barnet om akkurat nå og hvorfor. Dersom vi skal ta opp vanskelige temaer, som barnets mest traumatiske opplevelser, må vi være godt forberedt på hvordan vi konkret vil gjøre dette. Noen ganger kan det være nødvendig med hjelpemidler for å støtte samtalen.

Forbered barnet
Det er viktig å snakke med barnet om hva en samtale innebærer. Vi kan forklare at det er rett og slett «snakketid» med en voksen, der barnet kan stille spørsmål og fortelle, og der den voksne vil lytte, forklare og stille spørsmål tilbake. Vi avtaler en tid for samtalen og setter av god tid til den. Vi gir barnet en oversikt over hva som skal skje underveis, og vi forbereder barnet på hvor lang tid samtalen etter planen skal vare.

Oppfølging av barn på krisesenter: Å gi trygghet og normalitet

voldtektens konsekvenser, langvarige helseplager, psykiske lidelser, posttraumatisk stresslidelse, depresjon, selvmordstanker, psykiske helseproblemer, offerets vei i livet, samfunnsproblem, fysiske og psykiske konsekvenser, traumer etter voldtekt, følgeskader, personlig integritet, ensomhet, sosial støtte, isolasjon, smerte, frykt, håp, overgrepet skjult, redusert selvtillit, voldtektsoffer, helbredelse etter voldtekt, ettervirkninger av voldtekt, livskvalitet, kamp mot voldtekt, håndtering av voldtektstraumer, psykologisk hjelp etter voldtekt, voldtekt og mental helse, psykologisk rehabilitering, voldtektsofre, helbredelse etter overgrep

Å ankomme et krisesenter er ofte en overveldende og skremmende opplevelse for barnet. Som ansvarlige voksne, er det vår plikt å gi dem rom til å uttrykke sine følelser og bekymringer. Samtalen med barnet i denne kritiske fasen er av avgjørende betydning for å forstå deres opplevelser. Vi må ta hensyn til flere sentrale temaer for å gi barnet en best mulig oppfølging.

Først og fremst, må vi vise omsorg for barnets følelsesmessige tilstand. Vi bør spørre hvordan de har det og være lydhøre for deres tanker og følelser. Vi bør også fokusere på å få innsikt i barnets frykt og redsel, samt hvordan situasjonen påvirker deres appetitt, søvn og konsentrasjon på skolen. Å forstå disse aspektene vil hjelpe oss med å tilrettelegge en adekvat støtte for barnet.

Digital sikkerhet er en viktig bekymring i dagens samfunn. Vi bør forsikre oss om at barnet ikke har digitalt utstyr med “stedtjenester” som kan utsette dem for fare. Dette krever en samtale med både barnet og forelderen for å sette klare retningslinjer for deres digitale aktiviteter. Forelderen må også gjøres oppmerksom på viktigheten av å ha oversikt over barnets nettaktiviteter.

Hvis barnet har synlige tegn på vold eller skader, må vi umiddelbart anbefale forelderen å oppsøke lege eller overgrepsmottak for medisinsk behandling og dokumentasjon. Dette vil være avgjørende for eventuelle senere tiltak og rettslige prosesser. I tilfeller der legebesøk ikke er mulig, må vi nøye beskrive skadene i barnets journal og ta bilder.

Det er også viktig å sikre at barnet har nødvendige klær og utstyr, da de kanskje har blitt tatt med til krisesenteret uten at forelderen kunne forberede seg. Vi bør sjekke hva barnet trenger og sørge for at krisesenteret har tilgjengelige klær i ulike størrelser for barna.

For å gi barnet en mest mulig normal hverdag, er det essensielt å legge til rette for aktiviteter som gir dem avslapning og glede. Vi bør tilby støtte og samtaler med voksne, samt muligheten til å leke og være barn. Videre er det av stor betydning å få barnet tilbake i barnehage eller skole så raskt som mulig. Å opprettholde en viss normalitet i deres rutiner vil bidra til å gjenopprette trygghet og stabilitet i deres liv.

Vi må også huske at barnet har behov for sosial kontakt og vennskap. Å kunne treffe venner kan være en viktig støtte i denne vanskelige perioden. Derfor bør vi oppfordre til at barnet får muligheter til å møte sine venner og opprettholde relasjoner til familie og andre støttende personer.

Oppfølging av barn på krisesenter er en kompleks oppgave som krever tålmodighet, forståelse og empati. Ved å lytte til barnets behov og tilrettelegge for deres trivsel, kan vi bidra til å gi dem den nødvendige tryggheten og stabiliteten for å håndtere utfordringene de står overfor. Gjennom vår innsats som ansvarlige voksne kan vi gi barnet håp om en bedre fremtid.