Press "Enter" to skip to content

Stikkord: tilnærming

Samrådsmøte før tilrettelagt avhør

I Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) fremgår det av § 7 hvordan et samrådsmøte fungerer i forbindelse med et tilrettelagt avhør: § 7.Samrådsmøte Avhørslederen har ansvar for at det før hvert avhør gjennomføres et samrådsmøte. En ansatt fra barnehuset skal delta på samrådsmøter. Vitnets verge, vitnets bistandsadvokat og barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal gis anledning til å delta på samrådsmøte med mindre sterke grunner taler mot det.…